AJROUDNICE běžné i úřední překlady a tlumočení Soudní překladatel a tlumočník

Zkalkulovat cenu služeb

Komplexní překladatelské služby

Jazyky, které překládám

Angličtina •  Čeština •  Italština •  Němčina •  Ruština •  Ukrajinština

Co nejvíce překládám

Notářské listiny • Pasy a průkazy • Manuály, příručky, návody • Pojišťovací dokumentace • Rodné listy • Smlouvy • Výpisy z rejstříku trestů • Výpisy z rejstříků

 • Právní dokumenty Notářské listiny •  Pojišťovací dokumentace •  Smlouvy •  Výpisy z rejstříků •  Znalecké posudky
 • Osobní dokumenty Diplomy a osvědčení •  Korespondence •  Lékařské zprávy a dokumentace •  Oddací listy •  Pasy a průkazy •  Rodné listy •  Úmrtní listy •  Výpisy z rejstříku trestů •  Vysvědčení
 • Technické dokumenty Dokumentace •  Manuály, příručky, návody •  Technologické postupy
 • Obchodní a ekonomické dokumenty Daňová přiznání •  Výběrová řízení
 • Média a umění Novinové články

Obory a odbornosti

Cestovní ruch • Informační systémy • Papírenská technika • Doprava, logistika • Měřící a regulační technika • Armáda a bezpečnost • Obchod • Zeměpis a geografie

Ukázky překladů

Moje překladatelské služby

Poskytujeme profesionální překlad kdykoli ho potřebujete. Obraťte se na nás s Vašimi požadavky.

Potřebujete soudní překlad a máte to k nám daleko? Nevadí, zašlete nám Vaše dokumenty (notářsky ověřené kopie) k překladu poštou!
Vyhotovené úřední překlady Vám zašleme zpět na Vámi udanou adresu nebo je budete mít připravené k vyzvednutí u nás ve škole.

Pro firmy a regionální živnostníky pravidelně překládáme a tlumočíme. Nejčastěji se jedna o překlad dokumentů s úředním ověřením či tlumočení ve firmách při návštěvě ze zahraničí, obchodních jednáních, reklamacích, opravách či přejímání zařízení.

Pro fyzické osoby nejčastěji dokumenty s úřední ověřením.

Překladatelské služby Vám můžeme nabídnout opravdu rychle, kvalitně a za rozumnou cenu. Díky naší flexibilní zákaznické podpoře se můžete kdykoli informovat, jak je Vaše zakázka zpracována a dokonce i měnit parametry objednávky.

Související služby

 • Překlady se soudním ověřením  –

  Překlady se soudním ověřením dodáváme hotové do týdne. Klient přenese dokument k nám do školy (ověřený či originál). Ve chvíli, kdy je překlad hotový, klienta kontaktujeme, překlad má připravený k vyzvednutí u nás ve škole.

  **DŮLEŽITÁ INFORMACE K SOUDNÍM PŘEKLADŮM:
  Dokument, fyzicky poskytnutý k soudnímu překladu, se po překladu stává pevnou součástí složky soudního překladu a složka je spojena s tímto dokumentem notářským způsobem - pečetí. Tato složka se pro účely, pro které je vyžadována, odevzdává jako celek soudního překladu, překládaný dokument nelze ze složky bez jejího zneplatnění vyjmout či oddělit.

  Pokud tedy o původní překládaný dokument nechcete odevzdáním složky soudního překladu na příslušná místa nenávratně přijít (rodný list, vysvědčení, oddací list atd.) doporučujeme si ještě před objednáním soudního překladu opatřit notářsky ověřenou kopii, tu poskytnout k přeložení a originál si pečlivě uschovat!**

 • Expresní překlad  –

  Dokonalost, a termín dodání jsou do určité míry veličiny nepřímo úměrné. Je nerealistické se domnívat, že například překlad dvaceti normostran právnického textu zadaný odpoledne s požadavkem na dodání do rána druhého dne bude dokonalost sama. Odpovědný překladatel dokonce takový požadavek s omluvou a vysvětlením odmítne nebo se alespoň pokusí dohodnout se zadavatelem realističtější termín. Zejména odborné překlady vyžadují stoprocentní soustředění, několikerou kontrolu, ověřování ve slovnících i v internetových vyhledávačích. Je nicméně obtížné stanovit obecnou denní kvótu na jednoho překladatele – vždy záleží na zkušenostech, způsobu práce a nasazení každého jednotlivce.

 • Jazyková korektura překladu rodilým mluvčím  –

  Pokud je pro Vás nezbytná nejen gramatická správnost a terminologická přesnost, ale rovněž perfektní styl a brilantní kolokace, tak neváhejte a využijte naši kontrolu textu. Ať již jde o náš překlad nebo Vámi dodaný text, náš spolupracovník/rodilý mluvčí mu dodá rázný švih a ryzí lesk autentického textu. Naše korektura není jen kontrola chyb a nepřesností, ale kompletní refactoring cizojazyčného dokumentu přesně pro Vaši potřebu.

 • Osobní doručení a vyzvednutí překladu  –

  V případě potřeby můžeme překlad či hotovou zakázku vyzvednou nebo doručit klientovi v blízkém okolí.

 • Stylistická korektura překladu jazykovým korektorem  –

  Poskytujeme i jazykovou korekturu textů (diplomových prací) či korekturu překladu rodilým mluvčím.

 • Zajištění tisku ve více kusech  –

  Potřebujete vyhotovit více kusů překladu? Není problém Vám vytvořit požadovaný počet kopií.

 • Notářské ověření kopie  –

  Pokud potřebujete, necháme Vám udělat notářsky ověřenou kopii.

Ceník překladatelských služeb
položka komentář             cena
kalkulaci vám zpracujeme zdarma na míru  
1 normostrana textu včetně soudního ověření  500,- Kč
1 normostrana textu expres + 40% příplatek  
korektura 1 normostrana textu  200,- Kč

Poznámka

Základní kalkulační jednotkou překladatelských služeb je tzv. normostrana (NS).
1 NS = 1800 typografických znaků včetně mezer.
Cena za překlad zpravidla sestává z několika položek. Základ částky tvoří násobek jednotkové ceny a objemu cílového textu v normostranách.
K tomu mohou přistoupit ještě další položky, jako např. platba za korekturu rodilým mluvčím nebo expresní překlad, platba za dodání překladu některým z nestandardních způsobů (zásilkovou službou, dovoz do místa určení).

AJROUDNICE běžné i úřední překlady a tlumočení, Roudnice nad Labem - AJROUDNICE Důvěryhodná a garantovaná překladatelská firma

Sídlo AJROUDNICE

Libušina 1468, Roudnice nad Labem

Důležité oznámení

Přeložíme Vám běžné texty i úřední dokumenty.
Poskytujeme běžné u soudní tlumočení.
Přeložte Vaše starosti s překlady na nás.


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: