AJROUDNICE běžné i úřední překlady a tlumočení Soudní překladatel a tlumočník

Zkalkulovat cenu služeb

Přehledný ceník služeb

Ceník překladatelských služeb
položka komentář             cena
kalkulaci vám zpracujeme zdarma na míru  
1 normostrana textu včetně soudního ověření  500,- Kč
1 normostrana textu expres + 40% příplatek  
korektura 1 normostrana textu  200,- Kč

Poznámka

Základní kalkulační jednotkou překladatelských služeb je tzv. normostrana (NS).
1 NS = 1800 typografických znaků včetně mezer.
Cena za překlad zpravidla sestává z několika položek. Základ částky tvoří násobek jednotkové ceny a objemu cílového textu v normostranách.
K tomu mohou přistoupit ještě další položky, jako např. platba za korekturu rodilým mluvčím nebo expresní překlad, platba za dodání překladu některým z nestandardních způsobů (zásilkovou službou, dovoz do místa určení).

Ceník tlumočnických služeb
položka komentář             cena
kalkulaci vám zpracujeme zdarma na míru  
1 tlumočící půlden doba nepřesahující 4 hodiny  2000,- Kč
1 tlumočící den ekvivalent 2 TP  4000,- Kč
50% TP méně nez 120 minut  1000,- Kč

Poznámka

Základní kalkulační jednotkou pro tlumočení je 1 tlumočící půlden (TP). Rozumí se jím doba nepřesahující 4 hodiny, kterou tlumočník stráví v místě (příp. místech) výkonu, včetně přestávek, prostojů, čekání a případných přesunů mezi různými místy výkonu.
Pro některé typy tlumočnických výkonů, např. tlumočení mimo území ČR, kdy je pravděpodobné, že výkon včetně cesty zabere minimálně jeden pracovní den, se za nejmenší kalkulační jednotku považuje 1 tlumočící den, který je ekvivalentem 2 TP.
V případech, kdy se očekává, že výkon nepřesáhne 120 minut, krátí se základní sazba za 1 TP o 50 %.

AJROUDNICE běžné i úřední překlady a tlumočení, Roudnice nad Labem - AJROUDNICE Důvěryhodná a garantovaná překladatelská firma

Sídlo AJROUDNICE

Libušina 1468, Roudnice nad Labem

Důležité oznámení

Přeložíme Vám běžné texty i úřední dokumenty.
Poskytujeme běžné u soudní tlumočení.
Přeložte Vaše starosti s překlady na nás.


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady Chicory I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: