Cvrkal - překlady s.r.o.

Cvrkal - překlady s.r.o. Překladatelská agentura

Zkalkulovat cenu služeb

Příjem a zpracování zakázek

Průběh zakázek

Zakázku zpracováváme velmi pečlivě. Buďte prosím připraveni na konzultace k zakázce, aby byl výsledek co nejlepší.

Příjem a průběh překladatelských zakázek

Rozmyslete si rozsah vašich potřeb a kontaktujte nás.

Přijímání zakázek a obchodní podmínky

  • Naše obchodní podmínky se řídí obchodním zákoníkem.
  • Příslušné obchodní podmínky naší společnosti naleznete na webu www.cvrkal-preklady.cz
  • Ceny překladů se stanoví buď na základě počtu slov zdrojového textu či na základě počtu normostran (1 NS = 1800 znaků včetně mezer). Jelikož tvorbu ceny ovlivňuje několik faktorů (jazyková kombinace, překládaná problematika, termín dodání vyhotoveného překladu, běžný/soudní překlad), příslušnou cenu Vám sdělíme obratem po zaslání konkrétního textu určeného k překladu.
  • Honorář za tlumočení Vám rádi sdělíme na základě Vámi specifikované poptávky. Rámcově rozdělujeme tlumočení do dvou sazeb: do 4h tlumočení / 4–8h tlumočení.
  • Splatnost našich faktur činí běžně 14 dnů, jiné termíny splatnosti sjednáváme po dohodě se zákazníkem.

Co si rozmyslet před objednáním služeb

Za účelem orientačního stanovení parametrů zakázky bychom Vás chtěli požádat o sdělení následujících informací:

  • Jazyková kombinace
  • Rozsah překládaného dokumentu / počet hodin/dnů tlumočení
  • požadovaný termín dodání překladu / termín konání tlumočení
  • tematická oblast (odbornost) dokumentu určeného pro překlad / problematika (terminologie) přednášených textů, které se budou tlumočit
  • způsob předání dokumentů/listin (e-mail, fax, osobní doručení, …)
Cvrkal - překlady s.r.o., Jihlava - Cvrkal - překlady s.r.o. Důvěryhodná a garantovaná překladatelská firma

Cvrkal - překlady s.r.o.

Srázná 5113/1, Jihlava

Využijte slevy!

Používáme program TRADOS – překlad textu, který se v dokumentu opakuje, neúčtujeme. Zvlášť vysoká úspora nákladů v případě opakovaného překladu podobných dokumentů !!!


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: