Cvrkal - překlady s.r.o.

Cvrkal - překlady s.r.o. Překladatelská agentura

Zkalkulovat cenu služeb

Přehledný ceník služeb

Ceník překladatelských služeb
položka komentář             cena
překlad z češtiny do cizího jazyka cena za slovo zdrojového textu / cena za 1 NS = 1800 znaků vč. mezer  dle dohody se zákazníkem
překlad z cizího jazyka do češtiny cena za slovo zdrojového textu / cena za 1 NS = 1800 znaků vč. mezer  dle dohody se zákazníkem
překlad z cizího jazyka do cizího jazyka cena za slovo zdrojového textu / cena za 1 NS = 1800 znaků vč. mezer  dle dohody se zákazníkem

Poznámka

Jelikož tvorbu ceny ovlivňuje několik faktorů (jazyková kombinace, překládaná problematika, termín dodání vyhotoveného překladu, běžný/soudní překlad), příslušnou cenu Vám sdělíme obratem po zaslání konkrétního textu určeného k překladu

Ceník tlumočnických služeb
položka komentář             cena
půldenní tlumočení do 4 pracovních hodin  dle dohody se zákazníkem
celodenní tlumočení do 8 pracovních hodin  dle dohody se zákazníkem
simultánní tlumočení  dle dohody se zákazníkem
soudní tlumočení  dle dohody se zákazníkem

Poznámka

Vzhledem k různorodosti jednotlivých typů tlumočení neuvádíme v ceníku konkrétní ceny. Příslušnou cenovou kalkulaci pro Vás rádi vypracujeme bezprostředně po předložení Vaší konkrétní poptávky.

Ceník korektur
položka komentář             cena
čeština pravopis, gramatika, stylistika  100,- Kč / NS
cizí jazyk pravopis, gramatika, stylistika  150,- Kč / NS
Korektura právních textů právníkem  500,- Kč / hod.
Cvrkal - překlady s.r.o., Jihlava - Cvrkal - překlady s.r.o. Důvěryhodná a garantovaná překladatelská firma

Cvrkal - překlady s.r.o.

Srázná 5113/1, Jihlava

Využijte slevy!

Používáme program TRADOS – překlad textu, který se v dokumentu opakuje, neúčtujeme. Zvlášť vysoká úspora nákladů v případě opakovaného překladu podobných dokumentů !!!


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: