Mgr. Aleš Burget Překladatel a tlumočník

Zkalkulovat cenu služeb

Nabídka tlumočnických služeb

Jazyky, které tlumočím

Čeština •  Francouzština •  Španělština

Nejčastěji tlumočené situace

  • Konference •  Obchodní jednání •  Obchodní prezentace •  Porady •  Prezentace firem •  Školení, semináře, přednášky •  Výstavy a veletrhy •  Zahraniční návštěvy

Obory a odbornosti, které tlumočím

Automobilový průmysl • Cestovní ruch • Diplomacie • Lesní hospodářství a myslivost • Lidské zdroje a personalistika • Biologie • Reality • Divadlo

Tlumočnické služby

Zajišťuji konsekutivní i simultánní tlumočení na různých akcích v celé řadě oborů. Pro zajištění maximální kvality tlumočení věnuji před každou tlumočenou akcí velkou pozornost odborné přípravě na základě materiálů dodaných klientem, případně z jiných dostupných zdrojů.
Specializace: tlumočení francouzštiny

Konsekutivní (následné) tlumočení

Následné tlumočení v přestávkách vždy po několika větách. Používá se při podnikových a obchodních jednáních, na školeních, tiskových konferencích atd.

Simultánní (současné, konferenční, kabinové) tlumočení

Tlumočení za použití tlumočnické techniky na konferencích a dalších akcích. V tlumočnické kabině musejí být vždy dva tlumočníci, kteří spolupracují a vždy po určitém časovém úseku se v tlumočení střídají. Kvalitního druhého tlumočníka mohu zajistit. Nabízím simultánní tlumočení francouzština – čeština.

Doprovodné (informativní) tlumočení

Tlumočení pro konkrétní osobu při zahraničních návštěvách. Zahrnuje také zajištění komunikace mimo oficiální jednání.

A navíc…

Při tlumočení dbám nejen na věcnou a jazykovou správnost projevu, ale také na kulturní příslušnost zúčastněných, jejich komunikační záměr a očekávání. Sleduji nejen to, co řečník říká, ale také jak. Komunikaci přizpůsobím podle toho, čeho chce klient dosáhnout.

Související služby

  • Tlumočení s výjezdem  –

    Při tlumočení mimo Prahu hradí klient náklady na dopravu a ubytování tlumočníka.

Ceník tlumočení
položka komentář             cena
Konsekutivní a doprovodné tlumočení  3000 Kč 1/2 dne, 5500 Kč 1den
Simultánní tlumočení  4000 Kč 1/2 dne, 7500 Kč 1 den

Poznámka

1/2 dne - do 4 hodin
1 den - do 8 hodin
Do doby tlumočení se započítávají všechny přestávky, přesuny atd.
Při simultánním tlumočení je nutná přítomnost 2 tlumočníků.


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady Chicory I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: