Václav Pinkava, MA Oxon. Soukromý překladatel a tlumočník

Zkalkulovat cenu služeb

Václav Pinkava, MA Oxon. Bohdalec, * Well * Well * Well * Well * Well Čecho-Angličan na Vysočině, Václav Pinkava, MA Oxon. Bohdalec, překlady, tlumočení, korektury, konzultace, lokalizace

Můj hlavní přínos pro vás

Nabízím především skutečnou kvalitu. Angličtina je moje druhá mateřština, v Anglii jsem vyrůstal od deseti let, strávil tam bezmála…  více >

Co umím opravdu nejlépe

Umím zaujmout a inspirovat slovem. Mé komerční překlady jsou nejčastěji reprezentativního charakteru, webové stránky, marketingové…  více >

Moje tradice, historie, zkušenosti

„Mateřštinu komolit nestrpíš“ u mne platí dvojnásob. Na dobrou angličtinu a dobré překlady z angličtiny si potrpím, například causa…  více >

Profesionální překladatelské služby

Překlady obousměrně z a do angličtiny, obzvlášť když jde o kvalitu. Garancí kvality je osobní provedení dvojím rodilým mluvčím s mnohaletou…  více >

Proč překládám a tlumočím

„Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem“ platí obzvlášť pro mne, když jsem v útlém dětství odešel s rodiči do ciziny jako emigrant.…  více >

Korektury cizích jazyků

Bezchybné zdarma ?! Korektorské služby rád stavím na principu „platba za nález/opravu.“ Pokud jsou texty téměř bez chyb, vyjde to velmi…  více >

Moje jazykové vzdělání

Ještě v dětství v Praze jsem navštěvoval výběrovou střední školu „Hanusovku“ pro jazykově nadané, ač rodiče nebyli ve straně. Z angličtiny…

více >

Moje zahraniční zkušenosti

Velká Británie 1969–1991 V Británii jsem vyrůstal od deseti let, prošel britským školstvím, a profesně tam absolvoval bezmála deset let…

více >

Můj nejlepší překlad

Za svůj největší překladatelský úspěch v rovině samotné překladatelské dovednosti považuji, že jsem jako první Čech vůbec přeložil do…

více >

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: