Václav Pinkava, MA Oxon., Bohdalec - Objednávka služeb

Václav Pinkava, MA Oxon. Soukromý překladatel a tlumočník

Václav Pinkava, MA Oxon. Bohdalec, * Well * Well * Well * Well * Well Čecho-Angličan na Vysočině, Václav Pinkava, MA Oxon. Bohdalec, překlady, tlumočení, korektury, konzultace, lokalizace

Můj hlavní přínos pro vás

Nabízím především skutečnou kvalitu. Angličtina je moje druhá mateřština, v Anglii jsem vyrůstal od deseti let, strávil tam bezmála čtvrt století…  

Co umím opravdu nejlépe

Umím zaujmout a inspirovat slovem. Mé komerční překlady jsou nejčastěji reprezentativního charakteru, webové stránky, marketingové letáky,…  

Moje tradice, historie, zkušenosti

„Mateřštinu komolit nestrpíš“ u mne platí dvojnásob. Na dobrou angličtinu a dobré překlady z angličtiny si potrpím, například causa Václav Havel…  

Profesionální překladatelské služby

Překlady obousměrně z a do angličtiny, obzvlášť když jde o kvalitu. Garancí kvality je osobní provedení dvojím rodilým mluvčím s mnohaletou…  

Proč překládám a tlumočím

„Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem“ platí obzvlášť pro mne, když jsem v útlém dětství odešel s rodiči do ciziny jako emigrant. V Británii…  

Korektury cizích jazyků

Bezchybné zdarma ?! Korektorské služby rád stavím na principu „platba za nález/opravu.“ Pokud jsou texty téměř bez chyb, vyjde to velmi levně :…  

Moje jazykové vzdělání

Ještě v dětství v Praze jsem navštěvoval výběrovou střední školu „Hanusovku“ pro jazykově nadané, ač rodiče nebyli ve straně. Z angličtiny…

Moje zahraniční zkušenosti

Velká Británie 1969–1991 V Británii jsem vyrůstal od deseti let, prošel britským školstvím, a profesně tam absolvoval bezmála deset let. Žil…

Můj nejlepší překlad

Za svůj největší překladatelský úspěch v rovině samotné překladatelské dovednosti považuji, že jsem jako první Čech vůbec přeložil do češtiny…

Překlady a tlumočení

Sdílejte a napište nám na náš Facebook


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady Chicory I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz doporučená firma na překlady doporučená firma na překlady
Reklama:
  1. sponzorovaný odkaz
  2. sponzorovaný odkaz
  3. sponzorovaný odkaz
  4. sponzorovaný odkaz
  5. sponzorovaný odkaz
  6. sponzorovaný odkaz
  7. sponzorovaný odkaz

Specialisté na odborné překlady

boční logoboční logo