Mgr. Vendulka Bervicová Soudní překladatelka a tlumočnice

Zkalkulovat cenu služeb

Nabídka překladatelských služeb

Jazyky, které překládám

Angličtina •  Čeština •  Slovenština

Co nejvíce překládám

Smlouvy • Rozhodnutí soudu • Obchodní korespondence • Manuály, příručky, návody • Zákony • Propagační materiály, letáky • Řízení jakosti • Zplnomocnění

 • Právní dokumenty Osvědčení •  Rozhodnutí soudu •  Smlouvy •  Výpisy z rejstříků •  Zákony •  Zplnomocnění
 • Obchodní a ekonomické dokumenty Daňová přiznání •  Katalogy •  Obchodní korespondence •  Propagační materiály, letáky •  Výběrová řízení •  Výroční zprávy
 • Osobní dokumenty Diplomy a osvědčení •  Korespondence •  Oddací listy •  Rodné listy •  Výpisy z rejstříku trestů •  Vysvědčení
 • Technické dokumenty Manuály, příručky, návody •  Řízení jakosti

Obory a odbornosti

Právo • Gastronomie, pohostinství • Státní správa a samospráva • Management a řízení • Cestovní ruch • Historie • Ekologie a životní prostředí • Marketing

Moje překladatelské služby

Nabízím běžné i soudní (ověřené) překlady z angličtiny do češtiny a z češtiny do angličtiny, popř. ze slovenštiny do angličtiny.
Specializuji se hlavně na právní texty, obchodní korespondenci, smlouvy, vysvědčení, certifikáty, zákony, vyhlášky, jakostní dokumenty, manuály, překlady norem a předpisů, překlady životopisů, resumé, cestovní ruch, kulturu.

Související služby

 • Překlady se soudním ověřením  –

  Pro urychlení mi překlad můžete zaslat naskenovaný. Pro vyhotovení překladu však potřebuji originál nebo ověřenou kopii překládaného dokumentu, kterou je nutno svázat s překladem. Originál či ověřenou kopii mi můžete předat osobně nebo zaslat poštou.

 • Použití CAT nástroje Transit  –

  Nelze využít při překladu PDF dokumentů; velká databáze právních pojmů, získaná na specializovaných kurzech pro překladatele právních textů

 • Notářské ověření kopie  –

  Pokud jste příliš vytížení, mohu pro Vás zajistit i ověření kopie Vašeho dokumentu u notáře. Cenu ověření pak uvedu ve vyúčtování.

 • Jazyková korektura překladu rodilým mluvčím  –

  Spolupracuji s rodilým mluvčím, který mi zajišťuje korekturu překladů z češtiny do angličtiny, pokud to zákazník požaduje.

 • Expresní překlad  –

  Pokud je to možné, mohu překlad provést do několika hodin (záleží na druhu textu, rozsahu a mém aktuálním vytížení).

 • Osobní doručení a vyzvednutí překladu  –

  V rámci Severomoravského kraje mohu soudní překlad doručit osobně (ve vyúčtování připočítám cenu dopravy).

 • Zajištění tisku ve více kusech  –

  Tiskárna HP Officejet Pro 8500A

 • Přepis a překlad z audio/video médiií
Ceník překladatelských služeb
položka komentář             cena
Běžný překlad z AJ do ČJ 1 NS  Kč 250,-
Běžný překlad z ČJ do AJ 1 NS  Kč 250,-
Překlad z ČJ do AJ s korekturou rodilým mluvčím 1 NS  Kč 350,-
Soudní překlad z ČJ do AJ či naopak 1 NS  Kč 350,-
Další vyhotovení soudního překladu 1 fyzická strana  Kč 50,-
Mgr. Vendulka Bervicová, Nový Jičín - Mgr. Vendulka Bervicová

Mgr. Vendulka Bervicová

Skalky 1548/47, Nový Jičín

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady Chicory I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: