Doc. PhDr. Jan Holeš, Ph.D. Soudní překladatel

Zkalkulovat cenu služeb

Nabídka překladatelských služeb

Jazyky, které překládám

Angličtina •  Čeština •  Francouzština

Co nejvíce překládám

Diplomy a osvědčení • Osvědčení • Oddací listy • Výpisy z rejstříků • Rodné listy • Zplnomocnění • Výpisy z rejstříku trestů • Vysvědčení

 • Osobní dokumenty Diplomy a osvědčení •  Lékařské zprávy a dokumentace •  Oddací listy •  Rodné listy •  Úmrtní listy •  Výpisy z rejstříku trestů •  Vysvědčení
 • Právní dokumenty Notářské listiny •  Osvědčení •  Smlouvy •  Výpisy z rejstříků •  Zplnomocnění
 • Obchodní a ekonomické dokumenty Obchodní korespondence

Obory a odbornosti

Právo • Lidské zdroje a personalistika • Jazykověda • Papírenská technika • Státní správa a samospráva • Management a řízení • Pedagogika a vzdělávání • Zdravotnický materiál

Moje překladatelské služby

Provádím běžné, odborné i expresní překlady z angličtiny, francouzštiny a opačně.
Dodám překlady dokladů se „soudním“ ověřením, tj. s tlumočnickou doložkou, platné po celém světě. Mezi nejčastější typy dokumentů patří rodné, oddací a úmrtní listy, výpisy rejstříku trestů, výpis z obchodního rejstříku, vysvědčení, diplomy, lékařské zprávy, plné moci, smlouvy atd.
Většinu těchto překladů jsem schopen provést rychle a za velmi nízké ceny.
V této oblasti mám téměř dvacetileté praktické zkušenosti a kvalitní teoretické zázemí.

Související služby

 • Překlady se soudním ověřením  –

  Provádím překlady vyžadující ověření, tj. kulaté razítko s platností pro všechny země světa. Některé běžně překládané dokumenty jsem schopen provést obratem nebo během dne.

 • Osobní doručení a vyzvednutí překladu  –

  V místě bydliště jsem k zastižení po domluvě kdykoliv, překlady lze doručit i vyzvednout také mimo běžnou pracovní dobu, v určitých případech 24 hodin denně.

 • Expresní překlad  –

  Překlady některých úředních dokumentů s ověřením mohu provést také na počkání, během hodiny nebo během dne.

Ceník překladatelských služeb
položka komentář             cena
Překlady dle typu dokumentu, termínu a náročnosti  200-300 Kč
 

Poznámka

Cenu překladu je nejlépe stanovit individuálně podle jeho náročnosti, termínu dodání, rozsahu atd. Jednoduché, často se opakující dokumenty přeložím po 250 Kč za stranu, obvykle bez příplatku za spěšnost. U totožných nebo velmi podobných dokumentů je možno cenu snížit. U velmi náročných, exotických a špatně čitelných dokumentů cenu mírně navýším.

Doc. PhDr. Jan Holeš, Ph.D., Olomouc - Doc. PhDr. Jan Holeš Ph.D. Důvěryhodná a garantovaná překladatelská firma

Doc. PhDr. Jan Holeš Ph.D.

Uhelná 1186/8, Olomouc

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: