EKO Překlady s.r.o.

EKO Překlady s.r.o. Překladatelská agentura

Zkalkulovat cenu služeb

Profesionální překlady

Jazyky, které překládáme

Angličtina •  Bulharština •  Čeština •  Dánština •  Finština •  Francouzština •  Chorvatština •  Italština •  Maďarština •  Němčina •  Nizozemština •  Polština •  Rumunština •  Ruština •  Slovenština •  Slovinština •  Srbština •  Španělština •  Ukrajinština

Co nejvíce překládáme

Smlouvy • Audity • Manuály, příručky, návody • Výroční zprávy • Osvědčení • Obchodní korespondence • Dokumentace • Diplomy a osvědčení

 • Právní dokumenty Notářské listiny •  Osvědčení •  Pojišťovací dokumentace •  Protokoly •  Rozhodnutí soudu •  Smlouvy •  Vyjádření •  Výpisy z rejstříků •  Zákony •  Žaloby •  Znalecké posudky •  Zplnomocnění
 • Obchodní a ekonomické dokumenty Audity •  Daňová přiznání •  Daňové poradenství •  Katalogy •  Obchodní korespondence •  Propagační materiály, letáky •  Rešerše •  Studie •  Tiskové zprávy •  Účetní výkazy •  Výběrová řízení •  Výroční zprávy •  Zápisy z porad
 • Technické dokumenty Atesty •  Dokumentace •  Manuály, příručky, návody •  Normy, směrnice •  Projekty a projektové dokumentace •  Řízení jakosti
 • Osobní dokumenty Diplomy a osvědčení •  Korespondence •  Oddací listy •  Rodné listy •  Úmrtní listy •  Výpisy z rejstříku trestů •  Vysvědčení
 • Internet a počítače Lokalizace počítačových aplikací •  Lokalizace www stránek
 • Média a umění Novinové články

Obory a odbornosti

Právo • Bankovnictví • Elektrotechnický průmysl • Cestovní ruch • Kosmetika • Kancelářská technika • Ekologie a životní prostředí • Politika

 • Ekonomika, řízení, právo Bankovnictví •  Daně •  Finančnictví •  Investiční fondy •  Lidské zdroje a personalistika •  Management a řízení •  Marketing •  Obchod •  Pojišťovnictví •  Právo •  Účetnictví
 • Průmyslová odvětví Architektura •  Automobilový průmysl •  Chemický průmysl •  Elektrotechnický průmysl •  Energetika •  Farmaceutický průmysl •  Jaderná energetika •  Polygrafie •  Potravinářský průmysl •  Sklářský průmysl •  Stavebnictví •  Strojírenství •  Telekomunikace •  Textilní průmysl
 • Služby Cestovní ruch •  Doprava, logistika •  Gastronomie, pohostinství •  Mediální služby •  Medicína a zdravotnictví
 • Specifická témata Kosmetika •  Kultura •  Reality •  Sport •  Zdravá výživa
 • Technické obory Armatury •  Kancelářská technika •  Klimatizační technika •  Laboratorní technika •  Mechanické inženýrství •  Medicínská technika •  Měřící a regulační technika •  Obráběcí stroje a robotika •  Zdravotnický materiál •  Zemědělská technika
 • Přírodní vědy a obory Biologie •  Botanika •  Ekologie a životní prostředí •  Geologie a hydrogeologie •  Zeměpis a geografie •  Zoologie
 • Stát a administrativa Politika •  Problematika EU •  Státní správa a samospráva
 • Zemědělství a hospodářství Krmiva •  Lesní hospodářství a myslivost •  Lihovarnictví •  Pivovarnictví •  Rostlinná výroba •  Vinařství •  Vodohospodářství •  Zahradnictví •  Živočišná výroba
 • Informační technologie Hardware a počítače •  Informační systémy •  Internet •  Kybernetika •  Software
 • Humanitní vědy a obory Pedagogika a vzdělávání •  Psychologie •  Sociologie
 • Umění a kultura Divadlo •  Film

Ukázky překladů

Naše překladatelské služby

Poskytujeme běžné, odborné a soudní překlady v hlavních světových i méně běžných jazycích za transparentní ceníkové ceny. Zakázky svěřujeme pouze časem prověřeným profesionálním překladatelům, které vybíráme přesně dle oboru překladu. Smlouvy a podobné dokumenty právní povahy u nás překládají téměř výhradně soudní překladatelé, i když nejde o soudní překlad, a to bez jakéhokoliv příplatku za tuto odbornost.

Související služby

 • Překlady se soudním ověřením  –

  Drobné soudní překlady běžných dokumentů (RL, OL, výpisy z OR, výpisy z TR, vysvědčení atd.) v běžných jazycích (AJ, NJ, RJ, FJ) o rozsahu 1 - 2 NS provádíme bez příplatku do 24 h. Pro provedení soudního překladu je nutno doručit dokumenty k překladu (originály či notářsky ověřené kopie) do naší kanceláře na Ohradní 65 a po překladu si je na stejném místě opět vyzvednout. Běžně jsou u nás soudní překlady k vyzvednutí po 14. hodině, ale je možno dohodnout i jiný termín.

 • Jazyková korektura překladu rodilým mluvčím  –

  Korektury rodilým mluvčím pro nás provádějí zkušení rodilí mluvčí, převážně žijící v cizině. Jde vždy o komplexní korekturu, tedy o stylistiku, gramatiku, pravopis a překlepy. Na námi provedené překlady v AJ, NJ a RJ nabízíme provedení těchto korektur za zvýhodněnou cenu 100 Kč/NS.

 • Expresní překlad  –

  Expresní zakázkou je překlad či korektura, která je zadána a vyhotovena v rámci jednoho pracovního dne, pripadne do druhého dne o rozsahu větším, než cca 3 NS, či pokud je nutno přeložit více než cca 6 NS za pracovní den.

 • Stylistická korektura překladu jazykovým korektorem  –

  Stylistické korektury ČJ spolu s kontrolou gramatiky, překlepů a pravopisu u nás provádějí zkušení středoškolští učitelé češtiny, běžná denní kapacita je cca 10 NS/den/zakázku.

 • Přepis a překlad z audio/video médiií  –

  Přepisy a překlady AV médií provádíme ze souborů běžných formátů - avi, wav, mp3 atd. Časová náročnost závisí na tématu a kvalitě podkladu.

 • Zajištění tisku ve více kusech  –

  Přeložené či zkorigované texty Vám můžeme vytisknout ve více exemplářích na laserové barevné či černobílé tiskárně.

 • Přepis textu  –

  Přepisy textu poskytujeme po dohodě dle posouzení čitelnosti originálu, náročnosti textu a požadované době zpracování.

Ceník překladatelských služeb
položka komentář             cena
Překlady v běžných jazycích z ČJ do SK a opačně  190 Kč/NS
Překlady v běžných jazycích z ČJ do AJ, NJ, RJ, FJ, ŠPJ a opačně  270 Kč/NS
Překlady v běžných jazycích z ČJ do PL a UKRJ a opačně  290 Kč/NS
Překlady v běžných jazycích z ČJ do ITJ MJ, RUM, BUL, CHOR a op.  350 Kč/NS
Příplatek za soudní ověření překladu pro všechny jazykové kombinace  120 Kč/NS

Poznámka

Podrobný ceník naleznete na našem webu. Ceny jsou platné pro běžné i odborné překlady, s výjimkou vysoce odborných vědeckých textů, kde cenu stanovujeme dohodou. Jsme plátci DPH.
NS (normostranu) počítáme jako 1.800 úhozů včetně mezer.

EKO Překlady s.r.o., Praha - EKO Překlady s.r.o. Důvěryhodná a garantovaná překladatelská firma

Centrála EKO Překlady s.r.o.

Ohradní 65 , Praha 4

Výhodná akce!

Běžné překlady v běžných jazycích o rozsahu do cca 3 NS překládáme nyní do 24 h bez jakéhokoliv příplatku!


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady Chicory I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: