Světlana Vránová - překlady a tlumočení Překladatelka a tlumočnice

Zkalkulovat cenu služeb

Světlana Vránová - překlady a tlumočení Pardubice, Světlana Vránová - překlady a tlumočení překlady a tlumočení PL, RU, BY, korektury CZ Světlana Vránová - překlady a tlumočení Pardubice, překlady, tlumočení, korektury

Můj hlavní přínos pro vás

Překládám z a do jazyků polština, ruština a běloruština. Dobře tlumočím z těchto jazyků, částečně mohu tlumočit i do nich (tlumočení…  více >

Co umím opravdu nejlépe

Hlavní obory, ve kterých překládám: biologie, zoologie, ochrana přírody kultura, hudba, turistika lidská práva, náboženství webové…  více >

Profesionální překladatelské služby

Překladům a tlumočení se věnuji od r. 1997, přičemž neustále průběžně rozšiřuji své služby. Od r. 2011 překládám, tlumočím z a do polštiny…  více >

Nabídka tlumočení

Mým rodným jazykem je čeština. Tlumočím z ruštiny, polštiny a běloruštiny do češtiny, v neoficiálním styku i z jazyků do češtiny, popř…  více >

Korektury cizích jazyků

Provádím češtinářské korektury autorských textů a překladů, vlastních i cizích. Korektury se týkají stylistiky i gramatiky českého…  více >

Proč překládám a tlumočím

Když jsem se rozhodovala, co mám studovat, váhala jsem mezi zoologií a slovanskými jazyky. Vyhrála zoologie a jazyky mi zůstaly jako…  více >

Jazyky, které tlumočim

Čeština •  Polština •  Ruština •  Běloruština

více >

Můj nejlepší překlad

Bezesporu knížky! V roce 2002 jsem přložila do ruštiny knihu T. Řehák: Sex – šlehačka na dortu“ (Т. Рехак: Секс – вишенка на торте, ACET…

více >

Mé nejlepší tlumočení

V listopadu 2014 jsem měla příležitost tlumočit oficiální schůzky běloruského disidenta P. Sieviarynce v Parlamentu a Senátu ČR, na…

více >
Světlana Vránová - překlady a tlumočení, Pardubice - Světlana Vránová - překlady a tlumočení

Světlana Vránová - překlady a tlumočení

Semtínská 288, Pardubice VII

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: