Mgr. Monika Dadová Překladatelka a tlumočnice

Zkalkulovat cenu služeb

Nabídka tlumočnických služeb

Jazyky, které tlumočím

Angličtina •  Čeština

Nejčastěji tlumočené situace

  • Konference •  Obchodní jednání •  Obchodní prezentace •  Porady •  Prezentace firem •  Školení, semináře, přednášky •  Tiskové konference •  Zahraniční návštěvy

Obory a odbornosti, které tlumočím

Diplomacie • Politika • Problematika EU • Armáda a bezpečnost • Energetika • Historie • Státní správa a samospráva • Jaderná energetika

Tlumočnické služby

Mohu Vám nabídnout simultánní i konsekutivní tlumočení (včetně tzv. vysoké konsekutivy) v kombinaci angličtina – čeština i čeština – angličtina.

Konsekutivní (následné) tlumočení

Konsekutivní tlumočení

Při konsekutivním tlumočení nemluví tlumočník zároveň s řečníkem, ale až po něm. Tlumočník mluví buď po kratších úsecích(např. několika větách) nebo po delších úsecích(po několika minutách). V případě delších úseků si tlumočník dělá tzv. tlumočnickou notaci, tedy do bloku si zaznamenává hlavní myšlenkovou linii projevu, jména a čísla, aby měl při tlumočení určitou záchytnou osnovu.

Rozhodně to ale neznamená, že by si psal každé slovíčko nebo dokonce těsnopisem celé věty. Spíše se snaží za pomocí klíčových slov, zkratek, symbolů či různých šipek zachytit ta nejdůležitější fakta a souvislosti, aby měl určitou pomůcku, kdyby mu při následném tlumočení něco „vypadlo“ a nemohl si náhle vzpomenout, jak dál. Tím hlavním však i nadále zůstává jeho paměť a nemusíte se tedy bát, že by Váš tlumočník při jednání schoval hlavu do notýsku a něco si tam tak říkajíc „huhlal pod nos“.

Konsekutivní tlumočení se používá zejména při obchodních jednáních, případně menších seminářích a workshopech.

Doprovodné tlumočení

Určitým podtypem konsekutivního tlumočení je tzv. doprovodné tlumočení, kdy tlumočník například doprovází zahraničního klienta při návštěvě českého podniku, prohlídce památek, atd.

Simultánní (současné, konferenční, kabinové) tlumočení

Simultánní tlumočení

Při simultánním tlumočení mluví tlumočník za pomoci tlumočnické techniky souběžně s řečníkem. Tomuto typu tlumočení se často říká také kabinové tlumočení, jelikož sedí tlumočník v tzv. tlumočnické kabině se sluchátky na uších a tlumočí do mikrofonu. Jelikož se jedná o velmi namáhavou činnost, je většinou zapotřebí, aby byli v kabině tlumočníci dva a mohli se tak po určitých úsecích střídat. V dnešní době se s tímto druhem tlumočení setkáme především na mezinárodních konferencích a v mezinárodních organizacích (např. EU, OSN, atd.), kde se simultánně běžně tlumočí i několik jazyků zároveň.

Šušotáž

Podtypem simultánního tlumočení je tzv. šušotáž (z francouzského le chuchotage), tedy šeptání. Při šušotáži sedí tlumočník vedle svého klienta (nebo za ním) a tlumočí mu šeptem do ucha. Pro tento druh tlumočení není tedy zapotřebí žádná tlumočnická technika, je však možné ho použít jen pro omezený počet klientů – ideálně jednoho až dva. Při větším počtu by totiž hrozilo, že by všichni klienti dostatečně tlumočníka neslyšeli, případně by tlumočník musel mluvit moc hlasitě a rušil tak ostatní, ať již by se jednalo o posluchače v publiku či účastníky jednání.

Doprovodné (informativní) tlumočení

A navíc…

V případě, že potřebujete kromě zajištění simultánního tlumočení také konferenční techniku, mohu poskytnout přímý kontakt na zkušené a osvědčené poskytovatele, se kterými jsem v minulosti spolupracovala již na mnoha konferencích. Podle potřeby by byli schopni poskytnout vhodnou tlumočnickou techniku podle toho Vašich představ, potřeb a možností. Především s ohledem na typ akce (konference, menší seminář), prostorových možností místa konání (velikost kabiny), rozsahu a počtu účastníků (počet staniček, případně šeptáky pro „šušotáž“), atd.

Související služby

  • Tlumočení s výjezdem
  • Expresní zajištění tlumočníka
  • Tlumočení po telefonu
Mgr. Monika Dadová, Praha - Mgr. Monika Dadová

Mgr. Monika Dadová

Praha, Praha 12

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: