Objednat služby

Mgr. Karel Jirásek, Ph.D. - soudní tlumočník pro chorvatštinu Soudní překladatel a tlumočník

Mgr. Karel Jirásek, Ph.D. - soudní tlumočník pro chorvatštinu, Nabídka překladatelských služeb

Jazyky, které překládám

Čeština •  Chorvatština •  Slovinština •  Srbština

Co nejvíce překládám

Notářské listiny • Diplomy a osvědčení • Atesty • Audity • Tv, film a video • Rozhodnutí soudu • Oddací listy • Manuály, příručky, návody

 • Právní dokumenty Notářské listiny •  Rozhodnutí soudu •  Smlouvy •  Vyjádření •  Výpisy z rejstříků •  Zplnomocnění
 • Osobní dokumenty Diplomy a osvědčení •  Oddací listy •  Rodné listy •  Výpisy z rejstříku trestů
 • Technické dokumenty Atesty •  Manuály, příručky, návody •  Normy, směrnice •  Projekty a projektové dokumentace
 • Obchodní a ekonomické dokumenty Audity •  Výběrová řízení •  Výroční zprávy
 • Média a umění Tv, film a video

Obory a odbornosti

Historie • Biologie • Armáda a bezpečnost • Obchod • Energetika • Cestovní ruch • Reality • Film

Moje překladatelské služby

Obory, na jejichž překládání se specializuji:

 • jazykověda, literatura, historie, politologie, filozofie, sociologie
 • právo, ekonomie, bankovnictví, pojišťovnictví
 • stavebnictví, technika, doprava, vojenství, fyzika
 • biologie, botanika, zoologie, ekologie, lesnictví, zemědělství

Související služby

 • Překlady se soudním ověřením  –

  - soudní tlumočník pro chorvatský jazyk (rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 2.11.2004 č.j. Spr 1235/2004)

  - originál či ověřenou kopii dokumentu přebírám k překladu osobně nebo korespondenčně;
  - hotový ověřený překlad svázaný s originálem a opatřený tlumočnickou doložkou předávám osobně nebo zasílám na adresu dle pokynů zadavatele;
  - pro urychlení překladu je možno zaslat naskenovaný dokument k překladu předem mailem, následně, po obdržení originálu, pak ověřím identičnost tohoto dokumentu a sváži ho s již provedeným překladem.

 • Jazyková korektura překladu rodilým mluvčím  –

  Spolupracuji s několika rodilými mluvčími pro každý jazyk, především pak s dlouholetými lektory chorvatštiny a srbštiny působícími na Filozofické fakultě v Praze a Filozofické fakultě v Záhřebu.
  Pro konkrétní zakázku vybírám nejvhodnějšího korektora s ohledem na jeho oborové zaměření a regionální původ.
  Spolupracuji rovněž s několika desítkami absolventů výše uvedených univerzit, které po odborné stránce osobně znám z výuky a u jejichž závěrečných jazykových zkoušek jsem byl přítomen.

 • Stylistická korektura překladu jazykovým korektorem
Ceník překladatelských služeb
položka komentář cena
soudní překlad do chorvatštiny  350 Kč / str. dokumentu
soudní překlad z chorvatštiny  300 Kč / str. dokumentu
překlad do chorvatštiny normostrna = 1800 znaků včetně mezer  300 Kč / normostranu
překlad z chorvatštiny, srbštiny, slovinštiny normostrna = 1800 znaků včetně mezer  250 Kč / normostranu

Poznámka

Ceny jsou pouze orientační, pro konkrétní zakázku je možno domluvit případně i jinou cenu v závislosti na množství, termínu a náročnosti textu.

Mgr. Karel Jirásek, Ph.D. - soudní tlumočník pro chorvatštinu, Praha - Mgr. Karel Jirásek, Ph.D.

Mgr. Karel Jirásek, Ph.D.

Mečislavova 220/14, Praha 4
Hodnocení překladatelů a firem

Doporučte naši firmu Mgr. Karel Jirásek, Ph.D. - soudní tlumočník pro chorvatštinu

Sdílejte a napište nám na náš Facebook


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady Chicory I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz doporučená firma na překlady doporučená firma na překlady
Reklama:
 1. sponzorovaný odkaz
 2. sponzorovaný odkaz
 3. sponzorovaný odkaz
 4. sponzorovaný odkaz
 5. sponzorovaný odkaz
 6. sponzorovaný odkaz
 7. sponzorovaný odkaz

Specialisté na odborné překlady

boční logoboční logo