MARKET LINGUA s.r.o. Překladatelský servis

Zkalkulovat cenu služeb

Jazykové korektury

Jazykové korektury

Angličtina •  Ruština

Korektorské služby

Korektury

Důkladná stylistická a jazyková korektura překladu pro zveřejnění na webu nebo tiskem.

Účelem revize nebo korektury je připravit překlad k publikaci.

I v tom nejlepším překladu se vždy dá něco zlepšit, například, volba slov, překlepy, styl, ucelenost textu nebo jeho obecná srozumitelnost.

Pokud překlad má být publikován, je velmi důležité, aby text ve stádiu konečného rozložení stránek a grafické úpravy dokumentu zkontroloval jiný lingvista, jehož svěží pohled zajistí, že všechno bude dobře znít a ladit.

Existuje několik typů revize nebo korektury:

  • Odborná korektura
  • Důkladná kontrola a oprava pravopisných, gramatických a stylistických chyb překladu
  • Předtisková korektura
  • Kontrola konečného překladu určeného pro publikování, ve formátu PDF.
  • Potisková korektura
  • Kontrola první papírové verze konečného překladu po jejím vytištění nebo zveřejnění na webových stránkách.

Cena korektury

Cena revize a stylistické korektury je podstatně nižší než cena překladu (30% až 50% od sazby za překlad). Revize a korektura překladu se důrazně doporučuje v případě, že přeložený text plánujete zveřejnit online nebo vydat tiskem.

  • Jazyková korektura rodilým mluvčím
  • Předtiskové korektury
Ceník korektur
položka komentář             cena
Korektura Čeština <-> Ruština  0,7 Kč
Korektura Angličtina <-> Ruština  0,7 Kč
Korektura Němčina <-> Ruština  0,7 Kč

Poznámka

Cena revize a stylistické korektury je podstatně nižší než cena překladu (30% až 50% od sazby za překlad). Revize a korektura překladu se důrazně doporučuje v případě, že přeložený text plánujete zveřejnit online nebo vydat tiskem.

MARKET LINGUA s.r.o., Praha - MARKET LINGUA s.r.o.

Sídlo MARKET LINGUA s.r.o.

Mariánská 995/62, Praha 4

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady Chicory I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: