Orange Tree, s.r.o. Překladatelská agentura

Zkalkulovat cenu služeb

Nabídka tlumočnických služeb

Jazyky, které tlumočíme

Angličtina •  Čeština •  Francouzština •  Italština •  Maďarština •  Němčina •  Polština •  Ruština •  Slovenština •  Španělština

Nejčastěji tlumočené situace

  • Jednání na úřadech •  Obchodní jednání •  Školení, semináře, přednášky •  Soudní řízení •  Tiskové konference •  Výstavy a veletrhy •  Zahraniční návštěvy

Obory a odbornosti, které tlumočíme

Bankovnictví • Filosofie • Beletrie • Cestovní ruch • Problematika EU • Daně • Historie • Divadlo

  • Ekonomika, řízení, právo Bankovnictví •  Daně •  Finančnictví •  Investiční fondy •  Lidské zdroje a personalistika •  Management a řízení •  Marketing •  Obchod •  Pojišťovnictví •  Právo •  Účetnictví
  • Humanitní vědy a obory Filosofie •  Historie •  Jazykověda •  Pedagogika a vzdělávání •  Politologie
  • Umění a kultura Beletrie •  Divadlo •  Film •  Literatura •  Poezie
  • Služby Cestovní ruch •  Gastronomie, pohostinství
  • Stát a administrativa Problematika EU •  Státní správa a samospráva

Tlumočnické služby

Tlumočníci jsou zkušení odborníci svého oboru, prověření, certifikovaní.

Nejčastěji tlumočíme na jednáních, u soudu, u notářů a na svatbách, dále pak na různých konferencích, coachinzích apod.

Zpravidla je dobré objednávat tlumočení aspoň týden dopředu, nicméně je možné sjednat tlumočení i tentýž den, když má některý z tlumočníků volno.

Tlumočníkovi nic neplatíte, vše se řeší až po skončení tlumočení fakturou.

Informace o typech tlumočení

Konsekutivní tlumočení
Doprovodné tlumočení je vhodné pro obchodní jednání, schůzky atd. Doprovodné tlumočení je prováděno jedním tlumočníkem.

Soudní tlumočení, tlumočník musí mít kulaté razítko, zpravidla se využívá pro valné hromady, svatby apod. Soudní tlumočení je prováděno jedním tlumočníkem

Konferenční tlumočení, tiskové konference, přednášky pro větší počet osob, zpravidla jsou přítomni 1–2 tlumočníci, rozhoduje obtížnost a délka tlumočení.

Simultánní tlumočení

Simultánní kabinové tlumočení do sluchátek. Přítomni jsou vždy dva tlumočníci, dále je potřeba nezbytná tlumočnická technika (tlumočnické kabiny, sluchátka, ozvučení, mikrofony, kamery, dataprojektory apod.)
Rozhodněte se, zda si tlumočnickou techniku zajistíte sami, nebo zda necháte tuto starost na naší překladatelské agentuře.
Podle tlumočeného tématu si připravte materiály, které je potřeba poskytnout našemu tlumočníkovi několik dní před začátkem akce.
Podle typu akce vyberte vhodné místo, kde bude tlumočení probíhat. I tuto starost můžete ponechat na naší překladatelské agentuře, která Vám vybere vhodné prostory.
Je důležité zvolit si kontaktní osobu, která bude odpovědná za hladký chod celé akce.
V případě, že tlumočení bude probíhat mimo Prahu, rozmyslete si, zda budete zajišťovat tlumočníkům dopravu.
Pokud bude tlumočení probíhat v zahraničí, zvolte si, zda budete našim tlumočníkům zajišťovat i dopravu, ubytování a stravu, nebo zda tuto starost necháte na naší překladatelské agentuře (dopravné, diety v zákonné výši).

Konsekutivní (následné) tlumočení

Tlumočník překládá v pauze, kdy se řečník odmlčí. Jedná se o vhodné tlumočení pro obchodní jednání. Není potřeba žádná tlumočnická technika, stačí pouze jeden tlumočník.

Doporučujeme objednávat tlumočení aspoň jeden týden dopředu.

Vhodné je zaslat podklady pro tlumočníka, např. čeho se tlumočení týká. Tlumočník se tak může na jednání lépe připravit.

Simultánní (současné, konferenční, kabinové) tlumočení

Simultánní tlumočení je tlumočení, kdy tlumočník překládá během promluvy řečníka do sluchátek posluchačů.

Na simultánní tlumočení je zapotřebí tlumočnická technika: nejčastěji kabiny. Vždy je třeba minimálně dvou tlumočníků, kteří se střídají při tlumočení.

Toto tlumočení se používá na konferencích, školeních apod.

Doporučujeme objednávat vždy minimálně týden, 14 dní dopředu.

Podklady pro tlumočníky s tématem tlumočení je vhodné zaslat dopředu, aby se tlumočníci mohli připravit.

Soudní tlumočení

Soudní tlumočení je následné (konsekutivní) tlumočení, které překládá tlumočník, který je tzv. soudním tlumočníkem, vykazuje se úředně schváleným razítkem soudního tlumočníka.

Nejčastěji se používá na jednání u notářů, u soudu apod.

Doporučujeme objednávat tlumočení aspoň jeden týden dopředu.

Vhodné je zaslat podklady pro tlumočníka, např. čeho se tlumočení týká. Tlumočník se tak může na jednání lépe připravit.

Doprovodné (informativní) tlumočení

Ceník tlumočení
položka komentář             cena
konsekutivní tlumočení do 4 hodin  3 800 Kč
konsekutivní tlumočení 4 - 8 hodin  7 000 Kč
simultánní tlumočení do 4 hodin / 1 tlumočník  4 500 Kč
simultánní tlumočení 4 - 8 hodin / 1 tlumočník  7 500 Kč
soudní tlumočení do 4 hodin  4 500 Kč
soudní tlumočení 4 - 8 hodin  8 500 Kč

Poznámka

Ceny platí pro AJ, NJ, FJ. Ostatní jazyky dle dohody. Ceny jsou bez DPH.
Tlumočníkovi nic neplatíte (kromě diet u tlumočení v zahraničí), vše se řeší až fakturou.

Celý ceník je též na " ****":http:// ****/2011/cenik-tlumocnicky-sluzeb/

Orange Tree, s.r.o., Praha - Orange Tree, s.r.o.

Sídlo Orange Tree, s.r.o.

Mánesova 28, Praha 2

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady Chicory I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: