Orange Tree, s.r.o. Překladatelská agentura

Zkalkulovat cenu služeb

Nabídka překladatelských služeb

Jazyky, které překládáme

Angličtina •  Čeština •  Francouzština •  Italština •  Korejština •  Latina •  Litevština •  Lotyšština •  Maďarština •  Němčina •  Nizozemština •  Norština •  Polština •  Portugalština •  Rumunština •  Ruština •  Slovenština •  Slovinština •  Srbština •  Španělština •  Švédština •  Thajština •  Ukrajinština •  Vietnamština

Co nejvíce překládáme

Smlouvy • Propagační materiály, letáky • Diplomy a osvědčení • Zplnomocnění • Tiskové zprávy • Rodné listy • Výroční zprávy • Výpisy z rejstříku trestů

 • Právní dokumenty Notářské listiny •  Osvědčení •  Pojišťovací dokumentace •  Protokoly •  Rozhodnutí soudu •  Smlouvy •  Vyjádření •  Výpisy z rejstříků •  Zákony •  Žaloby •  Znalecké posudky •  Zplnomocnění
 • Obchodní a ekonomické dokumenty Audity •  Daňová přiznání •  Obchodní korespondence •  Propagační materiály, letáky •  Tiskové zprávy •  Účetní výkazy •  Výběrová řízení •  Výroční zprávy
 • Osobní dokumenty Diplomy a osvědčení •  Korespondence •  Lékařské zprávy a dokumentace •  Oddací listy •  Pasy a průkazy •  Rodné listy •  Úmrtní listy •  Výpisy z rejstříku trestů •  Vysvědčení
 • Internet a počítače Lokalizace www stránek
 • Média a umění Novinové články

Obory a odbornosti

Právo • Bankovnictví • Gastronomie, pohostinství • Kultura • Daně • Mediální služby • Investiční fondy • Medicína a zdravotnictví

 • Ekonomika, řízení, právo Bankovnictví •  Daně •  Finančnictví •  Investiční fondy •  Lidské zdroje a personalistika •  Management a řízení •  Marketing •  Obchod •  Pojišťovnictví •  Právo •  Účetnictví
 • Služby Cestovní ruch •  Doprava, logistika •  Gastronomie, pohostinství •  Mediální služby •  Medicína a zdravotnictví
 • Specifická témata Kultura •  Sport
 • Humanitní vědy a obory Filosofie •  Historie •  Pedagogika a vzdělávání •  Politologie

Ukázky překladů

Naše překladatelské služby

Překlady zpracováváme interně nebo externě.

Obory, které nejčastěji překládáme: právo, ekonomické a finanční překlady, pojišťovnictví, PR a marketing a i další obory.

Překladatele si pečlivě vybíráme, dle CV a zkušební překladem. Pro každý obor si vybíráme ty nejlepší překladatele na trhu.

Vysoká kvalita překladů. Všechny překlady před odevzdáním prochází ještě interní revizí, která je pro klienty zdarma.

Hlavní překládané jazyky: AJ, NJ, FJ, IJ, SVK, Maďarština – vše i se soudním ověřením.

Expresní překlady: i obratem, dle aktuální vytíženosti internistů/ex­ternistů.

Související služby

 • Překlady se soudním ověřením  –

  - Nejrychlejší je nám zaslat sken emailem, my překlad vyhotovíme a poté svážeme s originálem, který nám klient doručí osobně/kurýrem/poštou.

  Hotové překlady zasíláme kurýrem na náklady klienta či si je klient vyzvedne sám.

  Rychlost vyhotovení: dle rozsahu
  Může být i tentýž den, nebo následující ..

 • Notářské ověření kopie  –

  Spolupracujeme s dvěma notářskými kancelářemi v bezprostředním okolí. Tuto službu děláme pro klienty, pokud potřebují notářské kopie originálu a poté svazujeme soudně ověřené překlady s notářskými kopiemi.

 • Expresní překlad  –

  obratem, tentýž den. Výše příplatku vždy dohodnuta s klientem k oboustranné spokojenosti.

 • Jazyková korektura překladu rodilým mluvčím
 • Stylistická korektura překladu jazykovým korektorem
Ceník překladatelských služeb
položka komentář             cena
z AJ, NJ, FJ, IJ, RJ do ČJ standardní doba vyhotovení  350 Kč/NS
z ČJ do AJ, NJ, FJ, IJ, RJ standardní doba vyhotovení  390 Kč/NS
z nizozemštiny, bulharštiny, pobaltských jazyků aj. do ČJ standardní doba vyhotovení  390 Kč/NS
z ČJ do nizozemštiny, bulharštiny, pobaltských jazyků aj. standardní doba vyhotovení  420 Kč/NS

Poznámka

Normostranou se rozumí 1500 znaků bez mezer. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Ostatní jazyky dle dohody.
Celý ceník je též na " ****":http:// ****/2011/cenik-prekladu/

Orange Tree, s.r.o., Praha - Orange Tree, s.r.o.

Sídlo Orange Tree, s.r.o.

Mánesova 28, Praha 2

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady Chicory I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: