Orange Tree, s.r.o. Překladatelská agentura

Zkalkulovat cenu služeb

Přehledný ceník služeb

Ceník překladatelských služeb
položka komentář             cena
z AJ, NJ, FJ, IJ, RJ do ČJ standardní doba vyhotovení  350 Kč/NS
z ČJ do AJ, NJ, FJ, IJ, RJ standardní doba vyhotovení  390 Kč/NS
z nizozemštiny, bulharštiny, pobaltských jazyků aj. do ČJ standardní doba vyhotovení  390 Kč/NS
z ČJ do nizozemštiny, bulharštiny, pobaltských jazyků aj. standardní doba vyhotovení  420 Kč/NS

Poznámka

Normostranou se rozumí 1500 znaků bez mezer. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Ostatní jazyky dle dohody.
Celý ceník je též na www.orangetree.cz

Ceník tlumočnických služeb
položka komentář             cena
konsekutivní tlumočení do 4 hodin  3 800 Kč
konsekutivní tlumočení 4 - 8 hodin  7 000 Kč
simultánní tlumočení do 4 hodin / 1 tlumočník  4 500 Kč
simultánní tlumočení 4 - 8 hodin / 1 tlumočník  7 500 Kč
soudní tlumočení do 4 hodin  4 500 Kč
soudní tlumočení 4 - 8 hodin  8 500 Kč

Poznámka

Ceny platí pro AJ, NJ, FJ. Ostatní jazyky dle dohody. Ceny jsou bez DPH.
Tlumočníkovi nic neplatíte (kromě diet u tlumočení v zahraničí), vše se řeší až fakturou.

Celý ceník je též na www.orangetree.cz

Ceník korektur
položka komentář             cena
odborná korektura  200 Kč / NS
odborná revize  100 Kč / NS

Poznámka

Normostranou se rozumí 1500 znaků bez mezer. Cena je bez DPH.
Náš ceník je též na www.orangetree.cz

Orange Tree, s.r.o., Praha - Orange Tree, s.r.o.

Sídlo Orange Tree, s.r.o.

Mánesova 28, Praha 2

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: