Zuzana Mikesková Překladatel a tlumočník

Zkalkulovat cenu služeb

Nabídka překladatelských služeb

Jazyky, které překládám

Čeština •  Němčina

Co nejvíce překládám

Dokumentace • Obchodní korespondence • Manuály, příručky, návody • Normy, směrnice • Technologické postupy • Projekty a projektové dokumentace • Audity • Řízení jakosti

Obory a odbornosti

Elektrotechnický průmysl • Medicína a zdravotnictví • Stavebnictví • Strojírenství • Měřící a regulační technika • Pedagogika a vzdělávání • Management a řízení • Sport

Ukázky překladů

Moje překladatelské služby

Překládám z/do němčiny – pro firmy i soukromé osoby.

 • Specializuju se na technickou dokumentaci, návodky, zkušební plány, směrnice, projektovou dokumentaci, kupní smlouvy apod., dále soukromou i obchodní korespondenci, reklamní a inzertní texty – prostě, co je potřeba.
 • V případě potřeby dohledávám a porovnávám odkazy na internetu tak dlouho, dokud nejsem přesvědčená o správnosti zvoleného pojmu.
 • Pro firmy i soukromé osoby

Překládala jsem např.

 • textové stavební prvky k softwaru pro tiskárny,
 • dokumentaci ke kotlům na uhlí,
 • dokumentaci k záchytným sněhovým systémům pro automobily,
 • doplňující výkresovou dokumentaci
 • dokumentaci ke stavbě distribučního centra nákupního řetězce – systém měřicí/řídicí/re­gulační techniky, topná zařízení, vzduchotechnika, sanitární zařízení, elektrotechnická zařízení, rozdělovače, zásobování energií, osvětlení, požární signalizace, zařízení chladírenské techniky a instalace, dráhy, potrubí, izolace, atd.
 • management review, zprávy z auditů, výroční zprávy
 • směrnice – např. kontrola zahraničního obchodu, využívání IT-technologií, cestovní náklady, etický kodex, finanční příspěvky, nákup
 • popisy pracovních pozic
 • technickou dokumentaci a návod k použití zajišťovacího systému
 • položkové rozpočty silničních staveb, soupisy stavebních prací
 • společenské smlouvy
 • tiskové zprávy ze sportovních akcí
 • smlouvy o dílo
 • stavební povolení, technické zprávy, geotechnické posudky, plány k výstavbě rodinného domu, úřední dokumentaci ke stavbě, průkaz energetické náročnosti budov

Související služby

 • Expresní překlad  –

  Potřebujete rychle přeložit mail z češtiny do němčiny a naopak, aby při komunikaci s Vaším protějškem nevznikaly dlouhé časové prodlevy? Pak mne kontaktujte na čísle 603879361 a operativně se domluvíme. V případě překladů do 1 NS se cena neliší od ceny standardní.
  Expresní překlad s 50% přirážkou je např. překlad z/do němčiny do 5 NS do 24 hodin, příp. druhého pracovního dne.

 • Přepis a překlad z audio/video médiií  –

  Časovou náročnost s Vámi proberu na základě poslechnutí/shlédnutí konkrétního média. Cenovou nabídku Vám zpravidla vypracuju do hodiny od kontaktu.

Ceník překladatelských služeb
položka komentář             cena
překlad z/do němčiny standardní texty*, editovatelný formát  250,- / NS**
překlad z/do němčiny expresní překlad***  375,- / NS**

Poznámka

* Ke standardním textům NEPATŘÍ terminologicky náročné překlady (např. pojišťovnictví, ekonomie, právo). Zde může být účtována sazba 300-350 Kč/NS. V případě použití této vyšší sazby na to bude zákazník upozorněn předem. Po posouzení zaslaného textu bude tato sazba event. zohledněna v cenové nabídce a zákazník ji potvrzením cenové nabídky akceptuje. Teprve tento okamžik je považován za udělení zakázky.
** 1 NS textu je 1800 znaků včetně mezer. Cena se vypočítává podle cílového textu, pokud se strany nedomluví jinak, např. na pevné smluvní ceně za dílo.
*** Expresní překlad je např. překlad z/do němčiny do 5 NS do 24 hodin, příp. druhého pracovního dne. V případě dotazů mne kontaktujte.

Zuzana Mikesková, Bělkovice-Lašťany - Zuzana Mikesková Důvěryhodná a garantovaná překladatelská firma

Zuzana Mikesková

Bělkovice-Lašťany 51E, Bělkovice-Lašťany

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady Chicory I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: