Bc. Viktor Veselý, DiS. (bilingvní rodilý mluvčí) Překladatel

Zkalkulovat cenu služeb

Vzdělání a praxe

Moje praxe

 1. 5 let v hotelu Intercontinental Praha (*****)
  - gastro.

 2. 6 měsíců ve Švýcarsku v kantonu Graubünden, horksá chata Cuolm Sura.
  -Gastro, service, front office, back office, CR, HH.

 3. 2 roky ve společnosti Nový Zážitek.
  -PR, HR, redakce, bankovnictví, IT, technické služby

Moje jazykové vzdělání

 • Od narození vliv němčiny v rodinném prostředí.
 • Ve školce jazyková příprava Aj a Nj.
 • Na základní škole povinný předmět Aj, k procvičování

  pak kurzy Nj.

 • 2007 Goethe Institut – C1 certifikát ZMP.
 • 2008 Státní závěrečná zkouška Aj – kl. Výborně
 • 2011 Státní závěrečná zkouška (DiS.) Aj – kl. Výborně
 • 2012 Státní závěrečná zkouška (Bc.) Aj – kl. Výborně

Moje vzdělání

01/07/2003–30/06/2006
Vyučen v oboru kuchař (65 –51-H/01)

SOU U Krbu Praha – Malešice, Praha (Česká republika)
Kód a název oboru vzdělání: 65–51– H/01 Kuchař – číšník

01/09/2006–30/06/2008
Nástavbové maturitní – v oboru podnikání v gastronomii (64–41-L/51
Podnikání)

SOU U Krbu Praha – Malešice, Praha (Česká republika)
Kód a název oboru vzdělání: 64–41-L/524 Podnikání Platnost: od 1. 9. 2009
Prospěl s vyznamenáním
Český jazyk – výborný
Anglický jazyk – výborný
Teoretická zkouška – chvalitebný
Praktická zkouška – výborný

01/06/2007–12/11/2007
Odborná zahraniční praxe v oboru gastronomie a hotelnictví

SSTH Swiss School of Tourism and Hospitality – Schulhotel Passugg, Chur – Passug (Švýcarsko)

Swiss Professional Degree in Hospitality Management Accredited by the Swiss Federal
Government

01/09/2008–30/06/2011
DiS. v oboru management cestovního ruchu (65–43-N/01)

Vyšší obchodní podnikatelská škola, s.r.o., Praha (Česká republika)
Prospěl s vyznamenáním
Anglický jazyk – výborně
Odborné předměty – výborně
Obhajoba absolventské práce – výborně
Titul: absolvent má právo užívat za svým jménem titul Diplomovaný specialista v oboru (zkratka DiS.)

2010–2011
Osvědčení o absolvování kurzů průvodcovství
Vyšší obchodní podnikatelská škola, s.r.o., Praha (Česká republika)

01/09/2011–30/06/2012
Bakalářské studium v rámci nástavbového studia oboru cestovní
ruch

Vysoká škola obchodní, Praha (Česká republika)
Prospěl s vyznamenáním
Anglický jazyk – výborně
Ekonomika cestovního ruchu – výborně
Technika služeb cestovního ruchu – výborně
Obhajoba bakalářské práce – výborně

01/10/2012–31/07/2013
Magisterské studium (Ing.) v oboru marketingová komunikace

Vysoká škola finanční a správní, Praha (Česká republika)
Studium přerušeno

Profilové předměty
▪Integrovaná marketingová komunikace
▪Interkulturní marketing a komunikace
▪Sociologické teorie moderní společnosti
▪Marketingové řízení podniku
▪Marketing v sociálních sítích
▪Mediální analýza
▪Tvorba multimediálních prezentací
▪Právo a etika v komunikace
▪Psychologie zákaznického chování

Semináře a konference

 • V roce 2006 jsem u pražského Goethe institutu získal ZMP certifikát střední obtížnosti německého jazyka.
 • V roce 2007 osvědčení o absolvování zahraniční praxe SSTH Swiss School of Tourism and Hospitality
 • 2011 osvědčení o absolvování kurzů průvodcovství

Moje zahraniční zkušenosti

 • 6 měsíců zahraniční praxe ve Švýcarsku – 2007
 • V letech 2004 až 2007 opakovaná několikatýdenní praxe v Německu.
 • Každý měsíc návštěva příbuzných a přátel v Německu.

Můj největší překladatelský úspěch

Překlad a výroba titulků pro film „Trip – novej zážitek“. V roce 2010 jsme se v produkci Novej Zážitek.cz rozhodli natočit krátkometrážní film, vyprávějící příběh ze života dvou mladých začínajících rapperů. Pro tento film jsem přeložil titulky do německého jazyka, aby tak film získal větší přesah, a byl dostupný i pro německé diváky.

Mé nejlepší tlumočení

4 roky v cestovní kanceláři Skan Tours 60+, pro kterou pracovala má matka jako průvodkyně převážně německých turistů. Mě velmi často brávala s sebou, nejen proto, abych se doma nenudil (nebo nedělal hlouposti :) ) ale především proto, abych jí pomáhal s tlumočením a překládáním, a také abych se stále setkával s novými lidmi, kteří hodně cestují, již toho hodně zažili, a mohu tak od nich pochytit nějaká ta životní moudra a zkušenosti. Toto období mi dalo do života mnoho znalostí a zkušeností, a nesmírně si této možnosti vážím.

Bc. Viktor Veselý, DiS. (bilingvní rodilý mluvčí), Praha - Viktor Veselý Důvěryhodná a garantovaná překladatelská firma

Privat Viktor Veselý

Strakonická 1424, Praha 5

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady Chicory I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: