Mgr. Jana Kadlecová překlady a tlumočení

Zkalkulovat cenu služeb

Záruky kvality mé práce

Jak zajišťujeme kvalitu

  • Všechny jazyky, s nimiž při překladu pracuji, jsem vystudovala na FFUK.
  • Kvalitní překlad si žádá znalost reálií a kulturních specifik. Mám za sebou několik delších zahraničních pobytů a stáží. Francii a Portugalsko jsem tak poznala jinak než očima turisty a mohla se hlouběji seznámit s jejich reáliemi.
  • Pracuji jak s tištěnými slovníky a jazykovými příručkami, tak s elektronickými zdroji a terminologickými databázemi.
  • Odborné překlady konzultuji s odborníky v dané oblasti, případně s rodilými mluvčími.
  • Než definitivně zakázku přijmu, vždy si text vyžádám, abych mohla posoudit, zda jsem jej v daném termínu schopna zpracovat.
Mgr. Jana Kadlecová, Praha - Mgr. Jana Kadlecová

Mgr. Jana Kadlecová

Janského 2253, Praha 13

Přijímám zakázky s delším termínem.


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady Chicory I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: