Ing. Miroslava Habartová-Soudní překladatel a tlumočník-NĚMČINA Soudní překladatel a tlumočník

Zkalkulovat cenu služeb

Ing. Miroslava Habartová-Soudní překladatel a tlumočník-NĚMČINA Strakonice, Soudní překladatelka a tlumočnice němčiny Ing. Miroslava Habartová-Soudní překladatel a tlumočník-NĚMČINA Strakonice, překlady, tlumočení

Profesionální překladatelské služby

provádím ověřené překlady dokladů a dokumentů. Překládám: ● notářské zápisy ● zakladatelské listiny ● smlouvy kupní,nájemní a jiné ●…  více >

Proč překládám a tlumočím

Překlady a tlumočením z a do německého jazyka se intenzivně zabývám od roku 1993, kdy jsem byla jmenována soudním tlumočníkem pro jazyk…  více >

Co umím opravdu nejlépe

Ověřené překlady listin a dokladů Tlumočení při obchodních, technických a úředních jednáních. Technické překlady manuálů, norem…  více >

Nabídka tlumočení

Tlumočím při obchodních jednáních, technických jednáních. Školení pracovníků ve firmách.Jednání na úřadech v Čechách a zahraničí, dále…  více >

Překládané obory a odbornosti

Bankovnictví •  Lidské zdroje a personalistika •  Management a řízení •  Obchod •  Pojišťovnictví •  Právo •  Informační systémy •  Automobilový průmysl •  Chemický průmysl •  Dřevozpracující průmysl •  Energetika •  Farmaceutický průmysl •  Jaderná energetika •  Nábytkářský průmysl

více >

Výhody, které nabízím

  1. zkušenosti s překladem manuálů a technických překladů obecně a znalost technické terminologie

  2. znalost prostředí německy mluvicích zemí a dlouholetá spolupráce se zahraničními firmami

více >

Co nejvíce překládám

Obchodní korespondence •  Propagační materiály, letáky •  Výroční zprávy •  Zápisy z porad •  Diplomy a osvědčení •  Lékařské zprávy a dokumentace •  Oddací listy •  Pasy a průkazy •  Rodné listy •  Výpisy z rejstříku trestů •  Vysvědčení

více >
Ing. Miroslava Habartová-Soudní překladatel a tlumočník-NĚMČINA, Strakonice - Ing. Miroslava Habartová-Soudní tlumočník a překladatel NJ

Ing. Miroslava Habartová-Soudní tlumočník a překladatel NJ

Velké nám. 48, Strakonice

Výhodná akce!

Ověřené překlady dokumentů – expresní vyhotovení bez přirážky!!! Možnost zaslání na dobírku!


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady Chicory I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: