Bc. Martina Eisner Překladatelka a tlumočnice

Zkalkulovat cenu služeb

Reference

Moje nejprestižnější zakázka

Vážím si všech svých obdržených zakázek. Upřímně mám raději mnoho malých zakázek než jednu velkou. Za největší a nejprestižnější úspěch považuji věrnost všech svých spokojených zákazníků a firem. Tímto všem srdečně děkuji.

Moje reference

Jako spolehlivá reference mé práce jistě poslouží průběžné hodnocení, které vyplňují zákazníci osobně.

Velmi si také vážím všech zákazníků či firem, které pocházejí z jiných koutů naší republiky anebo žijí v Německu.

Práce je opravdu velice různorodá, začíná všeobecnými překlady a tlumočením při různých pracovních příležitostech, přes překlady technických průkazů, lékařských zpráv a úředních listů až po soukromou korespondenci anebo kondolenční listiny.

Moji zákazníci
Firma Podrobnosti
PČR tlumočení při dopravních nehodách
firma provádějící práce ve výškách tlumočení při jednáních
výroba tlumočení přímo ve výrobě - školení
individální zákazník překlady všeobecné i odborné
Bc. Martina Eisner, Ústí nad Labem - Martina Eisner Důvěryhodná a garantovaná překladatelská firma

Martina Eisner

Truhlářova 28/1422, Ústí nad Labem-Střekov

Důležité oznámení

Pomohu Vám při nemoci s poj.(Kranken­kasse),přeložím potvrzení od lékaře,na přání zařídím obálky,lístky, dodejky a pošlu za Vás.Sestavíme žádosti,odovědi, odvolání,vyplníme formuláře(Fami­lienkasse, Kindergeld)Vše společně domluvíme. Těším se na Vás :)


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: