Bc. Martina Eisner Překladatelka a tlumočnice

Zkalkulovat cenu služeb

Proč si vybrat mě

3 důvody proč si vybrat mě

 1. RYCHLOST

 2. KVALITA

 3. SPOLEHLIVOST

3 výhody, které nabízím

 1. Překlady bez zprostředkování jiné agentury

 2. Cenová stabilita

 3. Dostupnost

Můj hlavní přínos pro vás

Garantuji kvalitu, pečlivost a spolehlivost. Německým jazykem se zabývám již několik let a mám k němu velice blízko. Kladu důraz na to, aby byl překlad co nejpřesnější. V případě potřeby odbornosti a korekce, konzultuji s rodilým mluvčím. Provádím překlady všeho druhu, nejčastěji smlouvy, úřední a právní texty, bezpečnostní a technické listy, návody, letáky a novinové články. Svou práci dělám ráda, snažím se stále sebevzdělávat a především usilovně pracovat na prohlubování svých jazykových znalostí ve všech oborech.

Co umím opravdu nejlépe

Nejčastěji překládám

 • Bezpečnostní listy, manuály, letáky, pozvánky
 • výňatky ze spisů
 • osobní dokumenty, výslechy
 • rozsudky, usnesení a jiné právní texty
 • novinové články
 • vše týkající se policejní práce
 • příručky
 • texty týkající se automobilového průmyslu

atd…

Moje tradice, historie a zkušenosti

S překlady a firemním jednáním jsem začala v roce 2006 při spolupráci s rakouskou firmou IFT (International future technologies) v oblasti nanotechnologie a úpravy povrchů. Tomuto setkání předcházel můj 10letý pracovní úvazek v Rakousku jako zdravotní a ošetřující personál pro soukromé osoby v rámci nadace Jihočeská lidová pomoc. Využila jsem tak možnosti skvělé praxe a rozšíření obzorů nejen v jazykové oblasti. Po návratu do ČR jsem v rámci zachování komunikace s německy mluvícími, zvolila práci jako recepční v hotelu s klientelou převážně ze sousedního Německa. V květnu 2009 jsem měla možnost nastoupit jako překladatel a tlumočník k PČR pro Ústecký kraj. Při překladech používám několik specializovaných a frazeologických slovníků.

Bc. Martina Eisner, Ústí nad Labem - Martina Eisner Důvěryhodná a garantovaná překladatelská firma

Martina Eisner

Truhlářova 28/1422, Ústí nad Labem-Střekov

Důležité oznámení

Pomohu Vám při nemoci s poj.(Kranken­kasse),přeložím potvrzení od lékaře,na přání zařídím obálky,lístky, dodejky a pošlu za Vás.Sestavíme žádosti,odovědi, odvolání,vyplníme formuláře(Fami­lienkasse, Kindergeld)Vše společně domluvíme. Těším se na Vás :)


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady Chicory I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: