Bc. Martina Eisner Překladatelka a tlumočnice

Zkalkulovat cenu služeb

Nabídka překladatelských služeb

Jazyky, které překládám

Čeština •  Němčina

Co nejvíce překládám

Oddací listy • Obchodní korespondence • Rozhodnutí soudu • Rodné listy • Propagační materiály, letáky • Výpisy z rejstříku trestů • Korespondence • Dokumentace

 • Osobní dokumenty Korespondence •  Lékařské zprávy a dokumentace •  Oddací listy •  Pasy a průkazy •  Rodné listy •  Úmrtní listy •  Výpisy z rejstříku trestů
 • Technické dokumenty Dokumentace •  Manuály, příručky, návody •  Normy, směrnice
 • Obchodní a ekonomické dokumenty Katalogy •  Obchodní korespondence •  Propagační materiály, letáky •  Zápisy z porad
 • Právní dokumenty Protokoly •  Rozhodnutí soudu •  Vyjádření •  Zplnomocnění

Obory a odbornosti

Ukázky překladů

Moje překladatelské služby

Provádím překlady všeho druhu, nejčastěji úřední spisy, smlouvy, letáky, bezpečnostní listy a propagační materiály, novinové články, obchodní korespondence, pozvánky, manuály, písemnosti z pojišťoven, příručky, návody…

Kladu důraz na to, aby byl překlad co nejpřesnější a nejkvalitnější za dostupnou cenu. Používám několik specializovaných a frazeologických slovníků.

Problematické práce často konzultuji s rodilým mluvčím.

Dále poskytuji pomoc v oblastech sestavování žádostí např.: sestavit žádost o vyplácení přídavku na děti u Familienkasse (Kindergeld) anebo pomoc při komunikaci s pojišťovnou v období nemoci a žádosti o vyplácení nemocenských dávek, příp. sepíšu v němčině odvolání.

Související služby

 • Expresní překlad  –

  Pokud mám volnou kapacitu, provádím i expresní překlad.
  Dle rozsahu dokumentu - do 3 NS - určitě do několika hodin (pouze do ČJ). Do NJ - do 3 NS do druhého dne (u odborných vyjádření z důvodu oslovení korektora-rodilého mluvčího a preciznosti odvedené práce.

 • Osobní doručení a vyzvednutí překladu  –

  Osobní vyzvednutí i předání překladu kdekoliv po městě Ústí nad Labem není problém. Po dohodě a za určitých podmínek také v rámci ústeckého nebo jiného kraje.

 • Jazyková korektura překladu rodilým mluvčím  –

  U překladů do německého jazyka zajišťuji korekturu rodilým mluvčím

 • Přepis a překlad z audio/video médiií  –

  přepis a následný překlad z DVD, CD, USB, MP3

 • Přepis textu  –

  Ano, dle ceníku

Ceník překladatelských služeb
položka komentář             cena
Překlady český a německý jazyk všeobecný překlad  280/NS
jednostranné úřední listiny: odd.a rodný list,výpis z obch.a trest. reistříku  300 ks
vidimační doložky, apostila  50,-
Expresní překlad do ČJ/NJ expresní překlad (do 48 hod.)  bez přirážky
Soudní ověření jednorázové soudní ověření veř. listin  200,-
smlouvy se soudním ověřením  350,-/NS
odbornější texty smlouvy, obchodní texty apod.  300/NS
technické, lékařské nebo jiné... podklady náročné na přesnost, lékařské apod  450/NS
příplatek za tabulkový překlad  +30%
NOVĚ konzultační hodiny, pomoc s formuláři, textem apod.  300/hod
sestavování e-mailů, korespondence  300/NS
tlumočení konsekutiva  600,-/hod
tlumočení v zahraničí - Německo (pomoc s úřady, jednání, schůzky apod..)  600,-/hod vč. cesty
výjezd celodenní vždy dle domluvy  
VŽDY ROZHODUJE TAKÉ ČASOVÁ NÁROČNOST  

Poznámka

Překlad textu se počítá na normostrany (NS), přičemž jednotkou je 1 NS, která obsahuje 1800 znaků nebo 250 slov včetně mezer.

U požadavků na překlad do NJ a stanovení ceny předem, nevycházím z počtu znaků u české verze - německá verze má v konečném vyhotovení více znaků a z tohoto důvodu vyžaduji o něco vyšší cenu. Cenu si dovoluji upravit i v případě vyšší odborné náročnosti - zákazníkovi tímto ručím za vyhotovení a předání precizní práce včetně konzultace specifických textů s rodilým mluvčím pro danou oblast (technika, lékařství).
Nejsem plátce DPH

Pokud bude sjednáno tlumočení v zahraničí, jezdím bez výjimky sama svým vlastním vozem až na místo určení. Žádné osoby s sebou z bezpečnostních a preventivních důvodů nevozím.
Budu tak ve stanovený čas na sjednaném místě.
*Cena se vztahuje především na celkovou časovou náročnost včetně délky cesty.
Při takové dohodě požaduji zálohu ve výši min. 50% smluvené částky.

Bc. Martina Eisner, Ústí nad Labem - Martina Eisner Důvěryhodná a garantovaná překladatelská firma

Martina Eisner

Truhlářova 28/1422, Ústí nad Labem-Střekov

Důležité oznámení

Pomohu Vám při nemoci s poj.(Kranken­kasse),přeložím potvrzení od lékaře,na přání zařídím obálky,lístky, dodejky a pošlu za Vás.Sestavíme žádosti,odovědi, odvolání,vyplníme formuláře(Fami­lienkasse, Kindergeld)Vše společně domluvíme. Těším se na Vás :)


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady Chicory I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: