Mgr. Sebastian Aguas Překladatel

Zkalkulovat cenu služeb

Nabídka tlumočnických služeb

Jazyky, které tlumočím

Angličtina •  Čeština •  Čínština •  Ruština

Nejčastěji tlumočené situace

 • Konference •  Obchodní jednání •  Školení, semináře, přednášky •  Zahraniční návštěvy

Obory a odbornosti, které tlumočím

Tlumočnické služby

Pro úspěšný průběh tlumočení musí být splněny dvě základní podmínky:

 1. kvalifikovaný zkušený tlumočník, který se na každou zakázku v rámci tlumočnické přípravy důkladně připraví
 2. klient musí tlumočníkovi poskytnout odpovídající podmínky (zajištění podkladů pro přípravu, uvedení do kontextu, zajištění dobré slyšitelnosti a­pod.)

Klient tedy do velké míry dokáže ovlivnit výkon tlumočníka poskytnutím či naopak neposkytnutím podkladů a informací.

Konsekutivní (následné) tlumočení

Konsekutivní tlumočení je vhodné zejména pro tlumočení obchodních a technický jednání. Často se tento typ tlumočení používá také ve výrobní oblasti, ať už při tlumočení přímo na výrobní lince, během montáže stroje či při přejímce, tak během nejrůznějších školení

Simultánní (současné, konferenční, kabinové) tlumočení

Simultánní tlumočení poskytuji obousměrně v následujících kombinacích: čeština-ruština, čeština-čínština. Nezbytnou podmínkou pro simultánní tlumočení je přítomnost dvou tlumočníků po celou dobu tlumočení a tlumočnické zařízení (kabina, staničky). V kabině tlumočím pouze s vybranými zkušenými kolegy. V případě, že potřebujete simultánní tlumočení, zajistím si k sobě kolegu.

Simultánně jsem tlumočil například v přímém přenosu pro Českou televizi, pro Škoda Auto nebo na různých mezinárodních konferencích a seminářích.

Klient je povinen zajistit tlumočníkovi podklady pro přípravu (prezentace, texty projevů apod.).

Doprovodné (informativní) tlumočení

Ačkoliv je doprovodné tlumočení považované za „nejjednodušší“ druh tlumočení, není rozumné nároky na kvalitu tlumočení podceňovat. Během neformální procházky Prahou může klient vyjádřit přání pokračovat v projednávání detailů právě připravované smlouvy o spolupráci.

Související služby

 • Tlumočení s výjezdem  –

  Tlumočím na celém území ČR. Možnost tlumočení v rámci Evropy. Často doprovázím své klienty na tlumočení do ČLR. Mám vícevstupové vízum do ČLR a do Ruska.

 • Expresní zajištění tlumočníka  –

  V případě, že Váš tlumočník náhle onemocní, pokusím se Vám pomoci osobně nebo sehnat zkušeného kolegu.

 • Tlumočení po telefonu  –

  Tlumočení po telefonu poskytuji jednorázově nebo v rámci dlouhodobé spolupráce za paušální sazby.

Ceník tlumočení
položka komentář             cena
čeština-čínština v případě dlouhodobé spolupráce sleva   8 000,- Kč
čeština-ruština   6 000,- Kč
angličtina-čínština  10 000,- Kč
angličtina-ruština   7 500,- Kč
čeština-ruština ST   8 500,- Kč
čeština-čínština ST  12 000,- Kč

Poznámka

Ceny jsou stanoveny za tlumočnický den (max. 8 hodin). V případě velkých projektů (1 měsíc a více) či dlouhodobé spolupráce poskytuji slevy. ST - simultánní tlumočení. Pro tlumočení v zahraničí se účtují diety ve výši 45 euro/den.

Mgr. Sebastian Aguas, Praha - Mgr. Sebastian Aguas

Mgr. Sebastian Aguas

Na okraji 439, Praha 6

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: