ABECEDA s.r.o. Jazykové centrum

Zkalkulovat cenu služeb

Nabídka tlumočnických služeb

Jazyky, které tlumočíme

Angličtina •  Čeština •  Francouzština •  Němčina •  Polština

Nejčastěji tlumočené situace

 • Konference •  Obchodní jednání •  Obchodní prezentace •  Porady •  Prezentace firem •  Zahraniční návštěvy

Obory a odbornosti, které tlumočíme

Strojírenství • Obchod • Mechanické inženýrství • Energetika • Management a řízení • Medicínská technika • Informační systémy • Cestovní ruch

Tlumočnické služby

Tlumočení

S realizováním překladů máme několikaletou zkušenost a disponujeme širokou databázi profesionálních tlumočníků, kteří budou mluvit za Vás.

 • poskytujeme simultánní, konsekutivní a soudní tlumočení do angličtiny, němčiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny a ruštiny
 • tlumočíme na obchodních jednáních, konferencích, přednáškách, prezentacích, valných hromadách, soudních jednáních, svatbách a podobně

Konsekutivní (následné) tlumočení

Konsekutivní tlumočení

– řečník hovoří v krátkých úsecích a tlumočník pak následovně vše překládá do cizího jazyka. Tento typ tlumočení je vhodný při pracovních schůzkách, obchodních jednáních a školeních.

 • pro úspěšné tlumočení je velmi důležité, abyste tlumočníka seznámili s tématem tlumočení nejlépe několik dnů předem rádi vám poradíme, jaký druh tlumočení bude pro Vaši zamýšlenou akci nejvhodnější a jaké technické vybavení budete pro tyto účely potřebovat

Simultánní (současné, konferenční, kabinové) tlumočení

Simultánní tlumočení

– tlumočník hovoří současně s řečníkem – při tomto druhu tlumočení je potřebná tlumočnická technika (kabinky pro tlumočníky, sluchátka pro posluchače, mikrofony), kterou vám rádi zajistíme. Toto tlumočení se používá především při konferencích, přednáškách, prezentacích a podobných akcích.

 • pro úspěšné tlumočení je velmi důležité, abyste tlumočníka seznámili s tématem tlumočení nejlépe několik dnů předem rádi vám poradíme, jaký druh tlumočení bude pro Vaši zamýšlenou akci nejvhodnější a jaké technické vybavení budete pro tyto účely potřebovat

Soudní tlumočení

**Soudní tlumočení **

 • musí být provedeno tlumočníkem registrovaného u příslušného soudu ČR – tlumočník má tzv. kulaté razítko. Tento typ tlumočení je určen pro svatební obřady, soudní jednání, valné hromady, policejních výslechy a podobně.
 • pro úspěšné tlumočení je velmi důležité, abyste tlumočníka seznámili s tématem tlumočení nejlépe několik dnů předem

rádi vám poradíme, jaký druh tlumočení bude pro Vaši zamýšlenou akci nejvhodnější a jaké technické vybavení budete pro tyto účely potřebovat

Doprovodné (informativní) tlumočení

Související služby

 • Tlumočení s výjezdem
 • Expresní zajištění tlumočníka
 • Konferenční servis a služby
 • Tlumočení po telefonu
Ceník tlumočení
položka kalkulace             objednávka
Konsekutivní tlumočení zdarma  
Simultánní tlumočení zdarma  

Poznámka

Zdarma Vám zpracujeme kalkulaci tlumočení.


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady Chicory I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: