LINGUA, spol. s r.o.

LINGUA, spol. s r.o. Jazyková škola

Zkalkulovat cenu služeb

Příjem a zpracování zakázek

Příjem a průběh překladatelských zakázek

- kontaktujete nás telefonicky nebo e-mailem
- zašlete nám dokument k překladu v příslušném formátu (Word, PDF, JPG)
- poptávku zpracuje koordinátor překladů
- obdržíte cenovou nabídku a potvrdíte nám Vaši zakázku
- koordinátor zadá překlad vybranému překladateli a zajistí odevzdání překladu v domluveném termínu
- po osobním předání/zaslání hotového překladu obdržíte fakturu k úhradě (po domluvě možná také platba v hotovosti)

Objednání a realizace tlumočení

- kontaktujete nás telefonicky nebo e-mailem
- nahlásíte typ akce, na kterou potřebujete tlumočníka, přesné místo, termín a čas konání
- Vaši poptávku zpracuje koordinátor tlumočení
- obdržíte cenovou nabídku a potvrdíte nám Vaši zakázku
- koordinátor vyšle na akci tlumočníka
- po skončení akce obdržíte fakturu za poskytnuté tlumočnické služby (po domluvě je možná také platba v hotovosti)

Přijímání zakázek a obchodní podmínky

Překladatelské a tlumočnické služby zajišťujeme jednotlivcům a firmám na základě elektronické nebo telefonické poptávky.

U poptávky překladu je potřeba zaslat originál textu ve formátu Word (u oskenovaných dokumentů ve formátech PDF nebo JPG).

Poptávku zpracuje koordinátor překladů, který následně zašle poptávajícímu cenovou nabídku dle počtu normostran originálu (1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer).

Po akceptaci cenové nabídky a potvrzení zakázky ze strany poptávajícího je překlad zadán k realizaci vybranému překladateli. Odevzdání hotového překladu zajistí koordinátor v domluveném termínu.

Obdobný průběh je u poptávky tlumočení. Od poptávajícího potřebujeme vědět přesný termín, čas, místo a typ akce, na kterou potřebuje tlumočníka. Po akceptaci cenové nabídky a potvrzení zakázky ze strany poptávajícího je na danou akci vyslán tlumočník.

Poplatek za poskytnuté služby hradí klient až poté, co obdrží hotový překlad/v případě tlumočení po skončení akce.

Co si rozmyslet před objednáním služeb

U poptávky překladu:

  • z jakého výchozího do jakého cílového jazyka chcete dokument přeložit
  • kolik stran má originál dokumentu (orientačně)
  • jestli se jedná o všeobecný nebo odborný text (jaký konkrétní obor)
  • potřebujete-li překlad se soudním ověřením (s tzv. kulatým razítkem) – v tomto případě je potřeba dodat vytištěnou a notářsky ověřenou kopii originálu
  • máte-li k dipozici daný text v elektronické podobě v náležitém formátu (v případě oskenovaných dokumentů je důležité, aby text byl dobře čitelný)
  • termín, dokdy potřebujete mít překlad hotový

U překladů je důležité zadat poptávku s náležitým časovým předstihem, zejména u delších textů, tak, aby překladatel mohl počítat s dostatečnou časovou rezervou, nutnou pro kvalitní odvedení práce, ke spokojenosti klienta. (Není reálné požadovat např. překlad textu o několika desítkách stran během jednoho víkendu)

Obdobně u poptávky tlumočení potřebujeme vědět:

  • výchozí a cílový jazyk, z a do kterého potřebujete akci přetlumočit
  • o jaký typ akce se jedná (úřední jednání, obchodní schůzka, společenská akce apod.)
  • přesné datum, čas a místo konání akce. V případě, že se tlumočník bude muset dostavit na místo akce vlastní dopravou, počítejte s navýšením konečné ceny o cestovní náklady.

Důležitá informace:
Konečná cena zakázky se odvíjí vždy od přesného počtu normostran (NS), které po dokončení překladu vykáže překladatel (každá započatá NS se účtuje jako celá NS), resp. od konkrétního počtu hodin vykázaných tlumočníkem.

Za poskytnuté služby fakturujeme firmám konečnou cenu + DPH. U jednotlivců (fyzických osob) ke konečné ceně DPH nepřipočítáváme.

LINGUA, spol. s r.o., Zlín - LINGUA, spol. s r.o.

Sídlo LINGUA, spol. s r.o.

nám. T.G.M. 2344, Zlín

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: