Natalia Mykolaivna Tsuperiak- lektorka a překladatelka ENG, RUS, UKR 723779379 Objednat služby

Natalia Mykolaivna Tsuperiak- lektorka a překladatelka ENG, RUS, UKR 723779379 Překladatelka a tlumočnice

Natalia Mykolaivna Tsuperiak- lektorka a překladatelka ENG, RUS, UKR 723779379, Titulek

Jak objednávat jazykové konzultace

Potřebujete zajistit kvalitní doučování pro Vás nebo Vaše dítě?
Je Vás víc a chcete získat výhodné doučování pro celou skupinu?
Pokud jste sám/sama, máte lektora jenom pro sebe a celý výukový program je optimalizován jenom pro Vás. Pokud jste ve skupině, skládáte se na lektora a cenově je vše výhodnější, ale výukový program se optimalizuje s ohledem na celou skupinu
Potřebujete jen poradit?Volejte na moje číslo mobilního telefonu a já Vám vše vysvětlím

Příjem a průběh překladatelských zakázek

Při zadávání překladu mi prosím sdělte počet normostran, obor, stupeň
odbornosti a Vaši časovou představu

Objednání a realizace tlumočení

1. Příjem objednávky.
2. Souhlas a potvrzení objednávky z obou stran.
3. Výkon tlumočnické práce dle objednávky a v souladu s podmínkami,na které přistoupil zákazník /čas a doba tlumočení, cesta,stornopoplatky/
4. Vyučtování dle objednávky/datum splatností a částka podle odpracované doby/.

Jak objednávat jazykové korektury

Zavolejte Natalii Tsuperiak na 723779379 a zeptejte se

Objednávání konferenčních služeb

Zavolejte Natalii Tsuperiak na 723779379 a zeptejte se

Objednávání jazykové lokalizace

Zavolejte Natalii Tsuperiak na 723779379 a zeptejte se

Přijímání zakázek a obchodní podmínky

Tlumočení
Vydané podle § 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb.
Čl. I Úvodní ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi objednavatelem a zhotovitelem
 2. Smlouva mezi objednavatelem a zhotovitelem vzniká na základě písemné objednávky. Za písemnou formu se považuje i fax (faxová zpráva), elektronická pošta a elektronický objednávkový formulář zhotovitele (dále jen objednávka).
 3. Zhotovitel má povinnost do šesti (6) pracovních hodin** potvrdit** písemně přijetí objednávky, pokud tak neučiní, není zakázka považována za přijatou.
 4. Pokud do šesti (6) pracovních hodin po obdržení objednávky nesdělí zhotovitel, že některé podmínky objednávky neakceptuje, má se za to, že mezi smluvními stranami platí podmínky uvedené v objednávce.
 5. Pokud zhotovitel ve lhůtě uvedené v tomto článku v bodě 4. sdělí, že některé podmínky neakceptuje, smluvní vztah nevznikne, a to do doby, než dojde k ujednání i o neakceptovaných podmínkách.
 6. Smlouva mezi objednavatelem a zhotovitelem vzniká i tehdy, pokud objednavatel akceptuje návrh zhotovitele na změnu podmínek v objednávce. Pro smluvní vztah pak platí podmínky posledně uvedené.
 7. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran

Čl. II Předmět plnění

1. Předmětem plnění je provedení služeb souvisejících s předmětem podnikání zhotovitele, zejména zajištění tlumočnických služeb (dále jen zakázka) podle požadavků uvedených v objednávce.
Čl. III Tlumočení

1. Všeobecná ujednání
a. Zhotovitel se zavazuje po splnění podmínek uvedených v čl. I zabezpečit sjednanou zakázku /tlumočení/ dle ujednání, a to v určeném jazyce, ve sjednané době a na sjednaném místě.
b. Objednavatel se zavazuje objednávkou zaplatit zhotoviteli výslednou cenu tlumočení dle ust. čl.IV odst.2.
c. Zhotovitel zajistí tlumočení prostřednictvím tlumočníka.

Co si rozmyslet před objednáním služeb

Při zrušení tlumočení v den, kdy mělo proběhnout se účtuje 100 % ceny plánovaného tlumočení.

Pokud jde o tlumočení do jednoho týdne, účtují se storno poplatky za další dva dny ve výši 50 % plánovaného rozsahu,
v případě, že si tlumočník rezervoval dobu přesahující týden, účtují se stornopoplatky ve výši 50 % za tři pracovní dny.

Natalia Mykolaivna Tsuperiak- lektorka a překladatelka ENG, RUS, UKR 723779379, Holešov - Mgr. Natalia Mykolajivna Tsuperiak

Mgr. Natalia Mykolajivna Tsuperiak

Novosady +420723779379, Holešov
Garantovaný překladatel

Přijímám zakázky s delším termínem.

Pošlete ukázku textu a já Vám spočítám cenu jeho překladu ihned. Tlumočení-je možné,musíte mi ale předem poskytnout informace o celé akci / místo,čas,délka,téma,odbornost/

Výhodná akce!

Překlady!Pro více informaci volejte na 723779379.
If you need to interpret from or to ENG, RUS or UKR-contact me.You can read more about me here cms.natalia300­.webnode.cz

Hodnocení překladatelů a firem

Doporučte naši firmu Natalia Mykolaivna Tsuperiak- lektorka a překladatelka ENG, RUS, UKR 723779379

Sdílejte a napište nám na náš Facebook


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady Chicory I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz doporučená firma na překlady doporučená firma na překlady
Reklama:
 1. sponzorovaný odkaz
 2. sponzorovaný odkaz
 3. sponzorovaný odkaz
 4. sponzorovaný odkaz
 5. sponzorovaný odkaz
 6. sponzorovaný odkaz
 7. sponzorovaný odkaz

Specialisté na odborné překlady

boční logoboční logo