Objednat služby

Eva Leňová Burešová Tlumočnice

Eva Leňová Burešová, Vzdělání a praxe

Moje praxe

 1. V letech 2006 - 2007 jsem pracovala pro belgickou firmu BORALIT NV na pozici Sales a marketingové manažerky pro Českou republiku. Firmu jsem zastupovala v mezinárodním prostředí na specializovaných veletrzích a překládala jsem pro ni veškeré propagační materiály a obchodní korespondenci.

 2. V letech 2002 - 2005 jsem pracovala jako manažer nákupu nadnárodní korporace. Měla jsem na starosti převod výroby ze zahraničí do České republiky, vyhledávání nových dodavatelů a zprostředkování kontaktů s mateřskou centrálou ve Švédsku.

 3. Od roku 2005 do roku 2011 jsem působila jako tlumočnice a překladatelka pro českou pobočku mezinárodní neziskové organizace. V těchto letech docházelo v organizaci k zavádění nových forem řízení, nových personálních a kvalitativních standardů a nových komunikačních nástrojů.

 4. Dlouhodobě spolupracuji s překladatelskými a tlumočnickými agenturami, především Skřivánek, Aspena, Boks.

Moje jazykové vzdělání

 • maturita z němčiny, v roce 1982 jsem maturovala z němčiny, češtiny, rušitny a dalších odborných předmětů na tehdejší Hotelové škole v Brně na Pionýrské ulici.
 • státní zkouška z angličtiny, v roce 1983 jsem po absolvování denního pomaturitníhos tudia na Státní jazykové škole v Brně složila státní zkoušku. Ve studiu jsem pokračovala na odborných tlumočnických kurzech, ale tzv. „tlumočnickou“ státní zkoušku jsem již neskládala, protože v té době jsem už běžně překládala i tlumočila.
 • státní zkouška z němčiny, v roce 1992 jsem si při mateřské dovolené doplnila vzdělání absolvováním ročního přípravného kurzu a složením státní zkoušky na Státní jazykové škole v Brně.

Moje vzdělání

1987 – 1982 Střední hotelová škola v Brně. Obor zaměřený na provoz hotelů a společného stravování, důraz kladen na jazyky, tzn. češtinu, rušitinu, němčinu a angličtinu.
1982 – 1983 Státní jazyková škola v Brně, denní pomaturitní studium. Poté, co jsem nebyla přijata na Masarykovu univerzitu obor angličtina-čeština, absolvovala jsem intenzívní roční pomaturitní studium angličtiny na Státní jazykové škole.
2005 – 2008 Bakalářské studium na Masarykově universitě v Brně, obor psychologie, sociální práce. Psychologie je důležitou součástí práce tlumočníka a zároveň důležitou součástí oborů spojených se zdravím, vzděláváním a seberozvojem, které často tlumočím a překládám.

Semináře a konference

Certifikovaný kurz „Řízení malých a středních firem“.

Jako tlumočník se pravidelně účastním odborných konferencí, seminářů a sympózií. V roce 2014 například:
Mezinárodní komeniologické kolokvium v Uherském Hradišti
Mezinárodní teatrologická konference JAMU v Brně
Mezinárodní pomologická konference v Hradci Králové

V roce 2015 například:
Biologicky rozložitelné odpady v Náměšti nad Oslavou
Mezinárodní kongres CEDH v Praze

Moje zahraniční zkušenosti

Dlouhodobě spolupracuji s firmami i soukromými osobami z Německa, Belgie, Francie, Irska, USA. V USA jsem strávila 6 týdnů, kdy jsem využila krátké pracovní návštěvy u partnera k lepšímu poznání země. Krátkodobé pracovní pobyty jsem opakovaně absolvovala také v Německu a Belgii, kde jsem pracovala přímo v podniku zákazníka, délka jednoho pobytu však nepřesahovala 2 týdny.
Nejvíce zkušeností mám s doprovázením zákazníků na jejich zahraničních cestách jako tlumočník a s provázením skupin jako průvodce a tlumočník na cestách za poznáním.

Můj největší překladatelský úspěch

Za velký osobní úspěch považuji fakt, že se na mě obrací soukromé osoby v případě, že potřebují přeložit či připravit k soukromému vydání v malém nákladu velmi specifická díla z oblasti filosofie a duchovní literatury. Nemalým oříškem jsou také odborné překlady z oblasti homeopatie, kde jsem se podílela například na překladu velmi oblíbené Materie Mediky Dr. R. Murphyho. Z oboru psychologie jsem překládala novátorskou učebnici Dr. V. Peavyho Sociodynamické poradenství.

Mé nejlepší tlumočení

Velmi ráda tlumočím neobvyklá témata – například semináře o alchymii nebo posvátné geometrii. Občas se stává, že v takové situaci tlumočím sama po dobu 4–6 dnů, což není ani u konsekutivního tlumočení běžná praxe. Mám velmi dobré zkušenosti s tlumočením různých zážitkových a pracovních seminářů, kdy se tlumočník stává součástí práce skupiny a jednotliví účastníci ho přestávají vnímat, mají pocit, že s lektorem komunikují přímo. Dobrým příkladem byl seminář katatymně imaginativní psychologie pro Českou psychologickou společnost.

Eva Leňová Burešová, Brno - Eva Leňová Burešová

Eva Leňová Burešová

Breitcetlova 20, Brno-Líšeň
Garantovaný překladatel Hodnocení překladatelů a firem

Doporučte naši firmu Eva Leňová Burešová

Sdílejte a napište nám na náš Facebook


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady Chicory I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz doporučená firma na překlady doporučená firma na překlady
Reklama:
 1. sponzorovaný odkaz
 2. sponzorovaný odkaz
 3. sponzorovaný odkaz
 4. sponzorovaný odkaz
 5. sponzorovaný odkaz
 6. sponzorovaný odkaz
 7. sponzorovaný odkaz

Specialisté na odborné překlady

boční logoboční logo