FRANCOUZŠTINA Mgr. Blanka SUDÍKOVÁ Soudní překladatelka a tlumočnice

Zkalkulovat cenu služeb

Nabídka tlumočnických služeb

Jazyky, které tlumočím

Čeština •  Francouzština

Nejčastěji tlumočené situace

 • Jednání na úřadech •  Obchodní jednání •  Porady •  Školení, semináře, přednášky •  Zahraniční návštěvy

Obory a odbornosti, které tlumočím

Obchod • Management a řízení • Gastronomie, pohostinství • Právo • Cestovní ruch • Hutní průmysl • Lidské zdroje a personalistika • Mediální služby

Tlumočnické služby

 • Potřebujete odtlumočit obchodní jednání, audit, školení anebo hledáte soudního tlumočního pro jednání s úřady nebo na svatbu… jsem tu pro Vás.
 • Poskytuji všechny typy tlumočení mezi francouzským a českým jazykem, a to včetně tlumočení se soudním ověřením.
 • Pracuji na volné noze, mohu tedy klientům nabídnout 100% flexibilitu.
 • Za prací se přemisťuji, a to i do zahraničí.
 • Expresni zakázky odvádím bez přirážky, pokud je v mých možnostech je přijmout.

Tlumočím od roku 2002, zkušenosti se soudním tlumočením sbíram od roku 2005.

Pro firmy a organizace tlumočím mimo jiné:

 • semináře, školení, prezentace…
 • obchodní jednání, oslovování partnerů
 • reprezentativní, výroční akce…
 • jednání na úřadech obou zemí

Pro jednotlivce tlumočím mimo jiné:

 • právní úkony (matrika, soud, policie)
 • zkoušky typu řidičský průkaz
 • jednání na úřadech obou zemí
 • a vůbec veškeré situace vyžadující přítomnost tlumočníka.

Konsekutivní (následné) tlumočení

 • S konsekutivním tlumočením se své praxi setkávám nejčastěji. Plně vyhovuje potřebám dvoustranného jednání nejrůznějších subjektů ( naše firma a vaše firma, žadatel a cizinecká policie, pronajímatel a nájemnce…) a na nejrůznějších úrovních.
 • Každý mluvčí vybírá své jazykové prostředky cíleně. Domnívám se, a také se tak snažím pracovat, že pro úspěch jednání by tlumočené mělo co nejvěrněji kopírovat originál, a to jak stránce obsahové, tak i stylistické.

Simultánní (současné, konferenční, kabinové) tlumočení

 • Se simultánním tlumočením mám zkušenosti formou polohlasného tlumočení tzv. šušotáže (soudní zasedání) a kabinového tlumočení na mezinárodní konferenci.
 • Jedná se o nejnáročnější formu tlumočení a každou příležitost k tréningu proto vítám.

Soudní tlumočení

 • Každý úkon úředního charakteru vyžaduje přítomnost soudního tlumočníka.
 • Pro běžné nekomplikované úkony (např. uznání otcovství) je možné sejít se s klientem přímo v místě úkonu.
 • Při komplexnějších kauzách (např. soudní pře) dávám přednost předchozímu bezplatnému setkání či jinému spojení se s klientem a bližšímu studiu konkrétního případu.
 • Totéž platí i pro složení zkoušek(řidičský průkaz, zbrojní pas…), kdy je přeběžné setkání s klientem výhodou.

Doprovodné (informativní) tlumočení

 • Doprovodné tlumočení, tj. situace, ve kterých tlumočník přímo nepřekládá, ale zprostředkovává druhé straně informace organizačního a kulturněpolitického charakteru, vnímám jako přirozený doplněk konsekutivního tlumočení (např. po uvítání zahraničních kolegů následuje přesun na návštěvu provozu, tlumočník doprovází hosty a komunikuje jim program dne).
 • Doprovodné tlumočení tudíž ani v uvedených tarifech z konsekutivního tlumočení nevyčleňuji.

A navíc…

Na tlumočení si cením lidského rozměru a dynamiky této práce.

Související služby

 • Tlumočení s výjezdem  –

  Tlumočení s výjezdem či nepřetržité tlumočení přesahující 1 pracovní den účtuji paušálnímy částkami a základě dohody s klientem.

 • Tlumočení po telefonu  –

  Tlumočení po telefonu nic nebrání. Není potřeba žádná specifická objednávka ani termín. Řídí se uvedenými cenami + cenou za hovor.

 • Expresní zajištění tlumočníka  –

  Pokud je v mých možnostech tlumočení zajistit, odtlumočím podle uvedených tarifů, bez jakéhokoli expresního příplatku.

Ceník tlumočení
položka komentář             cena
konsekutivní 2 - 8 hodin  600 kč / 60 min.
soudní tlumočení první hodina  950 kč
soudní tlumočení 2 - 8 hodin  600 kč / 60 min.
celodenní tlumočení  5500 kč / 8 hod.
celodenní kabinové tlumočení  7000 kč / 8 hod.
tlumočení s výjezdem  6000 kč / den

Poznámka

- Tarif za první hodinu tlumočení již zahrnuje celkové náklady na čas na cestě, cestovné apod.
- Účtuji jen skutečně odtlumočený čas (např. tlumočné za 1hod 15min = 950+150 kč).
- Pro tlumočení přesahující 1 pracovní den je cena služby otázkou dohody se zadavatelem.


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: