Mgr. Kristina Farris - anglický jazyk Překladatel a tlumočník

Zkalkulovat cenu služeb

Nabídka překladatelských služeb

Jazyky, které překládám

Angličtina •  Čeština

Co nejvíce překládám

Oddací listy • Smlouvy • Propagační materiály, letáky • Pasy a průkazy • Rodné listy • Vysvědčení • Diplomy a osvědčení • Notářské listiny

 • Osobní dokumenty Diplomy a osvědčení •  Oddací listy •  Pasy a průkazy •  Rodné listy •  Výpisy z rejstříku trestů •  Vysvědčení
 • Právní dokumenty Notářské listiny •  Osvědčení •  Rozhodnutí soudu •  Smlouvy •  Vyjádření •  Výpisy z rejstříků •  Žaloby •  Zplnomocnění
 • Obchodní a ekonomické dokumenty Daňová přiznání •  Obchodní korespondence •  Propagační materiály, letáky •  Zápisy z porad
 • Média a umění Novinové články •  Tv, film a video

Obory a odbornosti

Marketing • Sociologie • Management a řízení • Sklářský průmysl • Obchod • Politologie • Architektura • Kultura

Ukázky překladů

Moje překladatelské služby

Nabízím profesionální a kvalifikované soudní překlady anglického jazyka. Mám dlouholetou praxi v oboru a vysokoškolské vzdělání.

Obousměrné překlady (ČJ – AJ/ AJ – ČJ) – všeobecné překlady, překlady osobních dokumentů (rodné, oddací a úmrtní listy, výpisy z rejstříku trestů, OR a ŽL) a jiných textů z oblasti veřejné správy či HR
Překlady právních dokumentů (nejrůznější druhy smluv, stanovy, notářské zápisy, plné moci, závěti, daňová přiznání)
Překlad reklamních a prezentačních materiálů
Překlad odborných studií, esejí, analýz apod. v oblasti psychologie, sociologie, politologie, historie
Umělecký překlad

Specializuji se především na následující oblasti:
ekonomie, management, marketing, právo, veřejná správa, společenské vědy – psychologie, sociologie, politologie, náboženství, umění, sport, literatura faktu, všeobecná témata

Související služby

Stylistická korektura překladu jazykovým korektorem

Expresní překlad  –
Jedná se o překlad např. do několika hodin.

Přepis a překlad z audio/video médiií- mohu pro Vás
také přepsat či přeložit mluvené slovo jak v audio
nahrávkách tak ve filmech či dokumentech. Cena
závisí na každé konkrétní zakázce.

Přepis textu- na Vaši žádost jsem schopna přepsat
Váš text z médií či jiného zdroje.

Související služby

 • Překlady se soudním ověřením  –

  Překlady dodávám dle potřeb klienta a momentální kapacity, vždy se jedná o dohodu předem. Následně kontaktuji klienta, že je možné překlad vyzvednout. Nabízím variantu zaslání naskenovaných dokumentů a originál mi předá klient až při finálním svazování.

 • Osobní doručení a vyzvednutí překladu  –

  Klient přinese originál osobně a následně se sejdeme při předání, případně mohu zaslat kurýrem na žádost klienta. Druhá možnost je zaslat naskenované a svázat až při předání. Jsou možné i další alternativy těchto dvou postupů.

 • Expresní překlad  –

  Expresní překlad je překlad do 10 NS v rámci 24 hodin. Účtován je příplatek 50%.

 • Jazyková korektura překladu rodilým mluvčím  –

  Spolupracuji s rodilým mluvčím a je možné zajistit korekturu na žádost klienta.

 • Přepis a překlad z audio/video médií  –

  Klient dodá hudbu či video na flash kartě a následně je přeloženo a předáno.

 • Zajištění tisku ve více kusech  –

  CopyGeneral

Ceník překladatelských služeb
položka komentář             cena
Normostrana - 1800 znaků  450 Kč

Poznámka

V případě většího rozsahu zakázky, je možné se operativně domluvit na slevě. V případě dlouhodobé spolupráce je sleva poskytována na individuální bázi.


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: