Helena Bližíková Překladatel

Zkalkulovat cenu služeb

Helena Bližíková Praha 8, Překladatelské služby Angličtina - čeština, čeština - angličtina Helena Bližíková Praha 8, překlady

Profesionální překladatelské služby

Nabízím písemné překlady z anglického do českého i z českého do anglického jazyka a z ruštiny. Mým hlavním zadavatelem je v současné…  více >

Proč překládám a tlumočím

Každý jazyk má svou historii, kulturu a kouzlo. Vždy mě jazyky bavily a zajímaly. Překlad pro mne není jen zaměstnání ale i zájem, určitá…  více >

Můj hlavní přínos pro vás

Praxe v překladu naučné literatury mi poskytuje bohaté zkušenosti, které mohu využít u delších textů v různých oborech. Nemám problémy…  více >

Moje tradice, historie, zkušenosti

Angličtinu jsem se začala poprvé učit už v dětství, kdy jsem pochytila její základy. Ruština byla v době mé školní docházky ještě povinným předmětem…  více >

Moje praxe

  1. Od 2003 do cca 2010 a od 2018 výuka jazyků a překadatelská činnost. Během rodičovské dovolené jsem ji na čas přerušila. V roce 2018 jsem se k překladům vrátila díky práci pro nakladatelství Dobrovský, zpočátku na licenční překladatelské smlouvy a od roku 2019 na opět na živnostenský list.

více >

Co nejvíce překládám

Novinové články •  Beletrie

více >

Překládané obory a odbornosti

Biologie •  Zoologie •  Kosmetika •  Historie •  Botanika •  Ekologie a životní prostředí •  Zeměpis a geografie •  Cestovní ruch •  Zdravá výživa

více >
Helena Bližíková, Libochovice - Helena Bližíková

Helena Bližíková

Paříkovo náměstí 487, Libochovice

Přijímám zakázky s delším termínem.


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: