Hana Hajná překlady a tlumočení

Zkalkulovat cenu služeb

Příjem a zpracování zakázek

Příjem a průběh překladatelských zakázek

Po shlédnutí textu k překladu zákazníkovi potvrdím možnost jeho převzetí včetně termínu předání a ceny za vyhotovení zakázky.
Písemnou akceptaci termínu a ceny zákazníkem považuji za zadání zakázky a začínám na ní pracovat.
Cena za případné zrušení zakázky závisí na rozpracovanosti textu (počet normostran).
Před předáním vyhotovené zakázky sdělím její skutečný rozsah, případné poznámky a potvrdím cenu i požadovaný termín úhrady, pokud nebyl dohodnut dříve.

Přijímání zakázek a obchodní podmínky

Pro zajištění co nejvyšší kvality odevzdané práce přijímám k překladu čitelné, jednoznačné a srozumitelné texty. V případě dohody se zákazníkem přeložím nebo částečně přeložím i nejednoznačné , částečně rozmazané nebo špatně čitelné texty s příslušnými výhradami či poznámkami.

Hana Hajná, Bílovec - Hana Hajná

Hana Hajná

Bítov 144, Bílovec

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady Chicory I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: