Objednat služby

Mgr. Martina Šimanová Soukromá překladatelka

Mgr. Martina Šimanová, Titulek

Průběh zakázek

Zákazník nejprve zadá poptávku na překlad, po obdržení kalkulace od překladatele může překlad závazně (emailem) objednat. Následně překladatel vyhotoví překlad a ve sjednaném termínu ho dodá zákazníkovi. Poté překladatel vystaví fakturu. Splatnost faktury je obvykle 14 dní.

Přijímání zakázek a obchodní podmínky

1. Kalkulace ceny

Objednavatel zadá poptávku a na svou emailovou adresu obdrží vypracovanou kalkulaci ceny překladu. Podkladem pro výpočet ceny překladu je uvedený ceník dodavatele. Kalkulace vychází z počtu normostran výchozího textu. Jednotkou je cena za normostranu výchozího textu. Poptávka je zdarma a je zcela nezávazná.

2. Objednávka překladu

V případě, že klient s cenou souhlasí, písemně potvrdí objednávku. Cena a termín dodání uvedený v potvrzené objednávce je závazný.

3. Plnění

Zhotovitel na základě objednávky vyhotoví překlad a ve sjednaném termínu ho požadovaným způsobem doručí objednavateli.

Mezi způsoby doručení patří e-mail, fax, pošta nebo kurýr (na náklady objednavatele) nebo osobní převzetí (podle domluvy).

4. Platby

Po dodání překladu je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu). Obvyklá splatnost faktur je 14 dní, není-li dohodnuto jinak. V případě rozsáhlejších zakázek si zhotovitel vyhrazuje právo na vystavení zálohové faktury.

Zhotovitel není plátcem DPH.

5. Osobní údaje a informace v textech

Osobní údaje objednavatele jsou získávány výhradně za účelem vystavení daňového dokladu, popř. k identifikaci platby objednavatele učiněné bankovním převodem, a pro komunikaci s objednavatelem. Zhotovitel se zavazuje k dodržování Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tyto údaje nebudou předány žádným subjektům.

Informace poskytnuté v překládaných textech, příp. získané v souvislosti s jejich překladem, jsou považovány za důvěrné a nebudou předávány třetím osobám.

6. Všeobecná ustanovení

V případě, že zadaný text obsahuje jakékoli odborné nebo neobvyklé výrazy a zkratky, u nichž objednavatel požaduje překlad ve shodě s jím zavedenou terminologií, je objednavatel povinen poskytnout zhotoviteli požadovanou terminologii nebo příslušné podklady za účelem jednotného překladu již zavedených výrazů. Pokud objednavatel podklady nedodá, nebude brán zřetel na pozdější reklamace související s užitou terminologií.

Co si rozmyslet před objednáním služeb

Při objednávce překladu je třeba udat rozsah a téma dokumentu, který chcete přeložit, míru jeho odbornosti (příp. možnost dodání souvisejících podkladů, ze kterých mohu jako překladatelka vycházet) a termín, kdy chcete hotový překlad dodat.

Mgr. Martina Šimanová, Praha - Mgr. Martina Šimanová

Mgr. Martina Šimanová

Dědinova 2010/17, Praha 11
Hodnocení překladatelů a firem

Doporučte naši firmu Mgr. Martina Šimanová

Sdílejte a napište nám na náš Facebook


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady Chicory I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz doporučená firma na překlady doporučená firma na překlady
Reklama:
  1. sponzorovaný odkaz
  2. sponzorovaný odkaz
  3. sponzorovaný odkaz
  4. sponzorovaný odkaz
  5. sponzorovaný odkaz
  6. sponzorovaný odkaz
  7. sponzorovaný odkaz

Specialisté na odborné překlady

boční logoboční logo