Viktorija Tyvodarová Soudní překladatelka a tlumočnice

Zkalkulovat cenu služeb

Nabídka tlumočnických služeb

Jazyky, které tlumočím

Čeština •  Ruština •  Ukrajinština

Nejčastěji tlumočené situace

  • Obchodní jednání •  Obchodní prezentace •  Zahraniční návštěvy

Obory a odbornosti, které tlumočím

Tlumočnické služby

Jako soudní tlumočník jazyka ukrajinského nejvíce zakázek jsem získala od státních organizací a úřadů při různých typech jednání a řízení. Bohaté zkušeností mám s tlumočením svatebních obřadů, kdy se snažím splnit veškerá přání zákazníků, obchodních jednání a jednání s úřady. Od roku 2017 aktivně tlumočím kurzy Vítejte v ČR pro nově příchozí cizince.
Další oblasti, které se aktivně věnuji je pracovní právo. Vyjíždím i k tlumočení zaškolování nových pracovníků na fabrikách.
Při tlumočení ruského jazyka největší zkušeností mám v oblasti tlumočení problematiky chovu drůbeže a násadových vajec a obchodních jednání při zahraničních návštěvách.
Mateřským jazykem je ukrajinština a od roku 1992 aktivně i ruština.

Konsekutivní (následné) tlumočení

Soudní tlumočení

Nabízím soudní tlumočení z/do jazyka ukrajinského. Tlumočím pro státní orgány ČR, jako jsou soudy, policie apod. Často tlumočím i pro soukromé osoby např. při závěrečných zkouškách v autoškole, svatební obřady, návštěva státních organizací a úřadů.

Související služby

  • Tlumočení po telefonu  –

    Stále častěji také poskytuji tlumočení po telefonu. Probíhá ve formě konferenčního hovoru co poskytuje možnost ušetřit čas. K takové službě však potřebuji předem domluvit den a hodinu hovorů, předběžný obsah hovorů, pokud lze i písemné podklady pro nastudování a přípravu předem k lepšímu a rychlejšímu poskytnutí finálního tlumočení.

  • Tlumočení s výjezdem  –

    V případě potřeby tlumočnických služeb vše záleží na oblasti tlumočení a dohody se zákazníkem. Nabízím tlumočení v krajích Pardubickém a Královéhradeckém. Lze domluvit i celou ČR.

  • Expresní zajištění tlumočníka

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady Chicory I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: