Překlady Plzeň Mgr. Czinnerová soudní tlumočník Soudní překladatelka a tlumočnice

Zkalkulovat cenu služeb

Nabídka tlumočnických služeb

Jazyky, které tlumočím

Čeština •  Němčina

Nejčastěji tlumočené situace

  • Jednání na úřadech •  Obchodní jednání •  Školení, semináře, přednášky •  Zahraniční návštěvy

Obory a odbornosti, které tlumočím

Automobilový průmysl • Cestovní ruch • Dřevozpracující průmysl • Doprava, logistika • Farmaceutický průmysl • Gastronomie, pohostinství • Polygrafie • Mediální služby

  • Průmyslová odvětví Automobilový průmysl •  Dřevozpracující průmysl •  Farmaceutický průmysl •  Polygrafie •  Potravinářský průmysl •  Stavebnictví •  Strojírenství
  • Služby Cestovní ruch •  Doprava, logistika •  Gastronomie, pohostinství •  Mediální služby •  Medicína a zdravotnictví •  Veterinární medicína

Tlumočnické služby

Tlumočím zejména v oboru, který velmi dobře znám, tj. polygrafie. Chodím pravidelně tlumočit do tiskárny náhledy tiskových zakázek, při zavádění nových technologií školení pracovníků nebo při problémech se stroji návštěvy servisních techniků. Dále mohu tlumočit obecná obchodní jednání či jednání na úřadech apod.

Konsekutivní (následné) tlumočení

Většinou tlumočím konsekutivně, tj. německý mluvčí řekne několik vět, počká a já text přetlumočím do češtiny a naopak. Německý mluvčí by měl používat spisovnou němčinu (Hochdeutsch) a dobře vyslovovat, pak je má práce výrazně ulehčena :-)

Soudní tlumočení

tlumočení na úřadech, doprovod na matriku, Policii ČR

Doprovodné (informativní) tlumočení

Doprovodné tlumočení je méně náročný typ tlumočení, kdy doprovázím zákazníka například při obchodním jednání, při jednání na úřadech apod.

A navíc…

V případě tlumočení je nutné se s dostatečným předstihem domluvit na termínu.
Pokud by se jednalo o obor, v kterém nemám praxi, potřebuji dodat příslušné podklady k tématu tlumočení, abych si mohla nastudovat terminologii.

Související služby

  • Tlumočení po telefonu  –

    Také mám jednoho zákazníka, pro kterého zjišťuji dostupnost automobilů na německém trhu s ojetými automobily, pošle mail s požadavky, já zavolám do autobazarů, zjistím vše potřebné a mailem ho opět informuji o výsledku telefonického hovoru. Tuto službu poskytuji po celý den.

  • Tlumočení s výjezdem
Ceník tlumočení
položka komentář             cena
tlumočení 1 hodina  700 Kč
čas strávený na cestě na tlumočení 1 hodina  300 Kč
doprava vlastním automobilem 1 km  6,50 Kč
tlumočení s výjezdem mimo domov dle dohody  
Překlady Plzeň Mgr. Czinnerová soudní tlumočník, Plzeň - Překlady Plzeň Mgr. Czinnerová Důvěryhodná a garantovaná překladatelská firma

Překlady Plzeň Mgr. Czinnerová

K Točně 9A, Plzeň 3

Výhodná akce!

Překlady rodných, oddacích listů, výpisů z rejstříku trestů, vysvědčení atp. provádím na počkání bez příplatku


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady Chicory I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: