Mgr. Petra Marxová Soudní překladatelka a tlumočnice

Zkalkulovat cenu služeb

Přehledný ceník služeb

Ceník překladatelských služeb
položka komentář             cena
Překlad z AJ do ČJ nebo z ČJ do AJ  300 Kč / 1 normostrana
Překlad z AJ do ČJ nebo z ČJ do AJ se soudním ověřením  400 Kč / 1 normostrana
Další vyhotovení překladu se soudním ověřením  50 Kč / 1 fyzická strana
Revize cizího překladu se soudním ověřením  200 Kč / 1 normostrana

Poznámka

Nejsem plátce DPH.
Normostranou se rozumí 1800 znaků cílového textu včetně mezer.
Nejmenší účtovanou jednotkou je jedna normostrana.
Běžné překlady je možno účtovat i za zdrojová slova: 1,20 Kč / 1 slovo.

Příplatky:
Expresní příplatky účtuji pouze výjimečně a po předchozí dohodě s klientem.
Za odbornost ani za práci v noci nebo o víkendu si příplatky neúčtuji.

Slevy:
Při vyšším objemu (nad 25 normostran): - 5 %.
Pro stálé zákazníky: - 5 %.

Ceník tlumočnických služeb
položka komentář             cena
z AJ do ČJ nebo z ČJ do AJ konsekutivní/doprovodné  400 Kč / 1 hodina
z AJ do ČJ nebo z ČJ do AJ se soudním ověřením (svatba, matrika, notář, autoškola)  500 Kč / 1 hodina

Poznámka

Cena tlumočení je orientační, závisí na náročnosti na přípravu a vzdálenosti od místa bydliště (nezahrnuje náklady na dopravu a náhradu za čas strávený na cestě).

Ceník konzultačních služeb
položka komentář             cena
Konzultace po telefonu do 1 minuty  zdarma
Konzultace e-mailem dle rozsahu  dohodou
Osobní konzultace dle obsahu i rozsahu  dohodou

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady Chicory I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: