Objednat služby

Mgr. Miroslava Eliášová - překlady a tlumočení Soudní překladatelka a tlumočnice

Mgr. Miroslava Eliášová - překlady a tlumočení, Soudní překlady

Jazyky, které překládám

Angličtina •  Čeština •  Katalánština •  Němčina •  Portugalština •  Španělština

Co nejvíce překládám

Diplomy a osvědčení • Notářské listiny • Atesty • Výroční zprávy • Oddací listy • Osvědčení • Pasy a průkazy • Pojišťovací dokumentace

 • Osobní dokumenty Diplomy a osvědčení •  Oddací listy •  Pasy a průkazy •  Rodné listy •  Úmrtní listy •  Výpisy z rejstříku trestů •  Vysvědčení
 • Právní dokumenty Notářské listiny •  Osvědčení •  Pojišťovací dokumentace •  Protokoly •  Rozhodnutí soudu •  Smlouvy •  Výpisy z rejstříků •  Zákony •  Žaloby •  Zplnomocnění
 • Technické dokumenty Atesty
 • Obchodní a ekonomické dokumenty Účetní výkazy •  Výroční zprávy

Obory a odbornosti

Bankovnictví • Státní správa a samospráva • Reality • Daně • Finančnictví • Právo • Obchod • Diplomacie

Ukázky překladů

Moje překladatelské služby

Překlady z/do anglického, německého, španělského a katalánského jazyka i se soudním ověřením

Jsem zapsána u Městského soudu v Praze jako tlumočník jazyka anglického, německého, španělského a katalánského.

Mohu Vám nabídnout také přímý překlad mezi těmito jazyky.

Překlady

 • smlouvy, dopisy, obchodní korespondence
 • webové stránky, e-mailové zprávy
 • návody, brožury, prezentace, odborné překlady
 • potvrzení, žádosti

Soudní překlady

 • rodné, oddací a úmrtní listy
 • policejní zápisy
 • vysvědčení o právní způsobilosti
 • notářské protokoly, plné moci
 • výpisy z rejstříku trestů
 • rozsudky, žaloby, odvolání
 • vysvědčení, diplomy, certifikáty
 • lékařské zprávy
 • ostatní zápisy a protokoly

Související služby

 • Překlady se soudním ověřením  –

  Při objednávce soudně ověřeného překladu stačí poslat emailem scan, po vyhotovení překladu se, pokud jste v Praze, dostavím k Vám a na místě překlad svážu s originálem. Nejste-li z Prahy, pošlu překlad poštou.

 • Osobní doručení a vyzvednutí překladu  –

  Při zadání zakázky stačí poslat scan dokumentu emailem. Po vyhotovení překladu se, pokud jste v Praze, dostavím k Vám a na místě překlad svážu s originálem. Nejste-li z Prahy, pošlu Vám překlad poštou.

 • Expresní překlad  –

  Při rozsahu překladu do 15 normostran zpravidla vyhotovím překlad do večera následujícího pracovního dne. U překladu do 8 normostran zpravidla vyhtovím překlad do rána následujícího dne.

 • Notářské ověření kopie  –

  Dle požadavku zařídím notářsky ověřenou kopii originálu. Tuto službu využijete u soudně ověřených překladů. Cena 50 Kč za stranu.

 • Zajištění tisku ve více kusech  –

  Za vyhotovení soudně ověřeného překladu vícero originálů jednoho dokumentu účtuji nákladový poplatek 1 Kč za stranu.

 • Stylistická korektura překladu jazykovým korektorem  –

  Požaduje-li klient stylistickou korekturu textu, provedu ji ve spolupráci s rodilým mluvčím a korektorem.

 • Jazyková korektura překladu rodilým mluvčím  –

  V případě požadavku klienta provedu korekturu cizojazyčného textu ve spolupráci s rodilým mluvčím.

Ceník překladatelských služeb
položka komentář cena
1 normostrana překlad čeština - angličtina/němčina/španělština  300 Kč
1 normostrana překlad angličtina/němčina/španělština - čeština  300 Kč
1 normostrana ověřený překlad čeština - angličtina/němčina/španělština  400 Kč
1 normostrana ověřený překlad angličtina/němčina/španělština - čeština  400 Kč
1 normostrana překlad katalánština/portugalština - čeština  400 Kč
1 normostrana překlad čeština - katalánština/portugalština  400 Kč
1 normostrana ověřený překlad čeština - katalánština, katalánština - čeština  500 Kč
1 normostrana překlad cizí jazyk - cizí jazyk  500 Kč
1 normostrana ověřený překlad cizí jazyk - cizí jazyk  600 Kč

Poznámka

1 normostrana - 1800 úhozů včetně mezer (1500 úhozů bez mezer)
Počet normostran je vždy zaokrouhlen na 0,5 normostran nahoru.
Nejmenší účtovaný počet normostran je 1.
Cena za překlad se vždy účtuje podle počtu normostran cílového textu.
Výše uvedené ceny jsou bze DPH. Nejsem plátcem DPH.

Expres
počet normostran za 24 hod
0-10 příplatek 0 %
10-20 příplatek 30 %
20 a více příplatek 50 % - 100 %

V případě vyšších objemů je možné stanovit zvýhodněné tarify.

Mgr. Miroslava Eliášová - překlady a tlumočení, Praha - Mgr. Miroslava Eliášová

Mgr. Miroslava Eliášová

Wiesenthalova 959/4, Praha 5
Hodnocení překladatelů a firem

Doporučte naši firmu Mgr. Miroslava Eliášová - překlady a tlumočení

Sdílejte a napište nám na náš Facebook


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady Chicory I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz doporučená firma na překlady doporučená firma na překlady
Reklama:
 1. sponzorovaný odkaz
 2. sponzorovaný odkaz
 3. sponzorovaný odkaz
 4. sponzorovaný odkaz
 5. sponzorovaný odkaz
 6. sponzorovaný odkaz
 7. sponzorovaný odkaz

Specialisté na odborné překlady

boční logoboční logo