Ing. Jana Klementová Soudní překladatel

Zkalkulovat cenu služeb

Ing. Jana Klementová Č. Budějovice, Soudní překladatelka německého jazyka Ing. Jana Klementová Č. Budějovice, překlady

Co umím opravdu nejlépe

Překládám zejména technickou literaturu, ekonomické texty, smlouvy a veškeré úřední dokumenty s ověřením soudního tlumočníka.  více >

Můj hlavní přínos pro vás

Kvalita Profesionalita Pečlivost Spolehlivost  více >

Profesionální překladatelské služby

Technika Ekonomika Právo IT Systémy řízení Soudní překlady  více >

Moje tradice, historie, zkušenosti

Poskytování překladatelských služeb od roku 1994. Spolupráce s právnickými a fyzickými osobami.  více >

Jazyky, které překládám

Čeština •  Němčina

více >

Co nejvíce překládám

Obchodní korespondence •  Výběrová řízení •  Výroční zprávy •  Zápisy z porad •  Diplomy a osvědčení •  Oddací listy •  Pasy a průkazy •  Rodné listy •  Úmrtní listy •  Výpisy z rejstříku trestů •  Vysvědčení •  Notářské listiny •  Smlouvy

více >

Překládané obory a odbornosti

Elektrotechnický průmysl •  Strojírenství •  Klimatizační technika •  Měřící a regulační technika •  Obráběcí stroje a robotika •  Management a řízení •  Právo •  Účetnictví •  Informační systémy •  Fyzika •  Matematika •  Automobilový průmysl •  Dřevozpracující průmysl •  Energetika

více >
Ing. Jana Klementová, České Budějovice - Ing. Jana Klementová

Ing. Jana Klementová

Lannova 20, České Budějovice

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady Chicory I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: