TomGuide Translations Překladatelský servis

Zkalkulovat cenu služeb

Naše obchodní podmíny

Jak objednávat jazykové konzultace

Objednávky jazykových konzultací přijímáme e-mailem s popisem problému nebo seznamem neznámých výrazů.

Příjem a průběh překladatelských zakázek

Objednávky přijímáme e-mailem nebo službou pro zasílání souborů, u tištěných dokumentů osobně.

Jak objednávat jazykové korektury

Chcete-li objednat jazykovou korekturu, pošlete nám text e-mailem. Korekturu provádíme v režimu oprav s vyznačením změn. Součástí korektury je vždy kontrola pravopisu.

Objednávání jazykové lokalizace

Jazykové lokalizace se objednávají podobně jako překlady. U lokalizací manuálů je důležité vědět, zda jsou názvy prvků již lokalizovány. Pokud ano, prosíme zákazníka o jejich dodání. Pokud nikoli, v překladu ponecháváme původní názvy a české výrazy vkládáme za ně do závorek.

Přijímání zakázek a obchodní podmínky

Strany a normostrany

Překlady textů všech jazykových párů se účtují podle počtu normostran. Co je to normostrana? Normostranou (NS) se rozumí strana o definovaném počtu úhozů, a sice 1800 znaků včetně mezer, což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti úhozech. Počet normostran daného dokumentu zjistíme například v programu Word klepnutím na příkaz Počet slov v nabídce Nástroje a vydělením údaje Znaky (včetně mezer) číslem 1800.

Dodací lhůty

Překlady provádíme obvykle v termínech odpovídajících rychlosti práce 6NS/den, den zadání a odevzdání se nepočítají. Expresní překlady vyhotovíme v termínu podle dohody se zákazníkem.

Spolupráce zákazníka

U specializovaných a technicky náročných textů prosíme zákazníka o poskytnutí vlastního slovníčku firemních výrazů (slangu, žargonu, atd.), pokud má o jejich používání zájem a/nebo pokud nebyly dosud poskytnuty. Překlady odborných výrazů samozřejmě umíme zajistit sami a jejich portfolio stále rozšiřujeme, ale pokud zákazník svůj vlastní slovníček nedodá, bere na vědomí, že použití námi určených, ekvivalentních a synonymických výrazů obvyklých a zavedených pro daný obor nelze považovat za chyby nebo dokonce důvod k reklamaci. Platí tedy, že vlastní slovníček zákazníka má vždy přednost před našimi výrazy.
Jednorázové odstranění problému či chyby na upozornění zákazníka není důvodem ke snížení ceny.

Odpovědnost za škodu

Za veškeré případné škody způsobené zákazníkovi naším překladem neseme odpovědnost pouze do výše ceny, kterou by za překlad běžně zaplatil.

Reklamace

Zakázka má vadu, pokud nebyla vyhotovena v odpovídající jazykové, stylistické nebo významové kvalitě nebo tehdy, pokud nebyla provedena v souladu s objednávkou. V ostatních případech se zakázka považuje za bezchybnou a řádně vyhotovenou. U oprávněných reklamací zajistíme na vlastní náklady v přiměřené lhůtě opravu vadného překladu a zákazníkovi poskytneme slevu, která je předmětem dohody obou stran.
Zákazník je povinen provést kontrolu překladu bez zbytečného odkladu a případné reklamace uplatnit do 30 dnů ode dne jeho převzetí. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny po této lhůtě.

Co si rozmyslet před objednáním služeb

Před objednáním zakázky by si zákazník měl připravit tyto informace: předběžný rozsah překládaného dokumentu, zdrojový a cílový jazyk, obor překladu, termín vyhotovení, formát zdrojového dokumentu (zda je elektronický – nejčastěji bývá v podobě souboru programu Word, Acrobat, Excel, PowerPoint – nebo tištěný) a případě grafickou náročnost. U překladů prováděných pomocí CAT nástroje Trados také požadavek na zaslání pouze cílového (čištěného) nebo dvojjazyčného (nečištěného) dokumentu. V případě požadavků na používání firemní terminologie u nestandardních výrazů by zákazník měl zaslat také slovníček, který začleníme do CAT nástroje.

TomGuide Translations, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Ing. Tomáš Ježek

Ing. Tomáš Ježek

U nemocnice 1936, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: