MERIVA TRANSLATIONS s.r.o. Objednat služby

MERIVA TRANSLATIONS s.r.o. Překladatelská agentura

MERIVA TRANSLATIONS s.r.o., Titulek

Průběh zakázek

Pokud potřebujete přeložit či zkorektorovat text a máte jej v elektronické podobě, pošlete nám jej na naši e-mailovou adresu info@meriva-preklady.cz. Jakmile text obdržíme, vypracujeme tzv. cenovou nabídku na "míru". Tuto nabídku Vám odešleme na e-mailovou adresu. Pokud máte o nabídku zájem, odpovíte dle instrukcí v e-mailu.

Přijímání zakázek a obchodní podmínky

Základní pojmy

 1. Zhotovitel – Meriva Translations s.r.o., se sídlem Topolová 113, Tábor, IČ: 28072669, DIČ: CZ28072669, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15650.
 2. Objednavatel – fyzická nebo právnická osoba, která využívá služeb výše uvedeného zhotovitele.
 3. Internetové stránky zhotovitele – internetová prezentace nacházející se na adrese http://www.meriva-translations.com nebo http://www.meriva-preklady.cz.
 4. Elektronická adresa zhotovitele – info@meriva-preklady.cz, info@meriva-translations.com nebo info@chcipreklad.cz, alternativní adresa meriva@email.cz.
 5. Elektronická adresa objednatele – adresa, pomocí níž objednavatel objednává služby a komunikuje se zhotovitelem.

Čl. III Překlady

1. Všeobecná ujednání

1.1 V souladu s podmínkami uvedenými v čl. I se zhotovitel zavazuje vyhotovit sjednanou zakázku v určeném jazyce a ve sjednané době a dohodnutým způsobem ji objednavateli předat a rovněž tak splnit další podmínky uvedené ve smlouvě nebo v objednávce.
1.2 Zasláním objednávky zhotoviteli se objednavatel zavazuje převzít vyhotovenou zakázku a zaplatit zhotoviteli výslednou cenu zakázky dle ust. čl. VI odst. 1.
1.3 Objednavatel je povinen uvést v objednávce fakturační údaje, telefonický kontakt a elektronickou adresu.

2. Termín předání zakázky

2.1 Objednavatel je povinen převzít vyhotovenou zakázku v termínu a způsobem uvedeným v nabídce, resp. objednávce.
2.2 Při převzetí pomocí elektronické pošty, je objednavatel nebo pověřený pracovník objednavatele povinen zhotoviteli bezprostředně potvrdit obdržení vyhotovené zakázky s tím, že zakázku obdržel řádně a včas, a to pomocí odpovědi na elektronickou adresu zhotovitele.
2.3 Při osobním převzetí je objednavatel nebo pověřený pracovník objednavatele povinen zhotoviteli bezprostředně písemně potvrdit obdržení zhotovené zakázky s tím, že zakázku obdržel řádně a včas.
2.4 Pakliže objednavatel neobdržel vyhotovenou zakázku do dohodnutého termínu (den, hodina), který je uveden v objednávce, je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat zhotovitele pomocí elektronické či telefonní komunikace, aby zjednal nápravu.

Co si rozmyslet před objednáním služeb

Pokud nám nechcete hned posílat Váš text v elektronické podobě a chcete nejdříve informace po telefonu:

1. zjistěte prosím přesný počet normovaných stran (NS). Výpočet je velice jednoduchý:
Počet znaků včetně mezer / 1800 = Přesný počet NS
Počet znaků včetně mezer zjistíte např. v aplikaci Microsoft Word (starší verze): Soubor – Vlastnosti – Statistika
Upozorňujeme, že fyzická strana ve většině případů neodpovídá straně normované!

2. shodnoťte obor daného textu a hloubku odborné terminologie

3. vyhodnoťte termín, do kdy potřebujete text přeložit či zkorektorovat.

MERIVA TRANSLATIONS s.r.o., Praha - Praha

Pobočka Praha

Rumunská 1, Praha 2
Hodnocení překladatelů a firem

Doporučte naši firmu MERIVA TRANSLATIONS s.r.o.

Sdílejte a napište nám na náš Facebook


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady Chicory I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz doporučená firma na překlady doporučená firma na překlady
Reklama:
 1. sponzorovaný odkaz
 2. sponzorovaný odkaz
 3. sponzorovaný odkaz
 4. sponzorovaný odkaz
 5. sponzorovaný odkaz
 6. sponzorovaný odkaz
 7. sponzorovaný odkaz

Specialisté na odborné překlady

boční logoboční logo