Czech Express, s.r.o.

Czech Express, s.r.o. Překladatelská agentura

Zkalkulovat cenu služeb

Nabídka tlumočnických služeb

Jazyky, které tlumočíme

Angličtina •  Arabština •  Běloruština •  Bulharština •  Čeština •  Čínština •  Dánština •  Estonština •  Finština •  Francouzština •  Chorvatština •  Italština •  Japonština •  Maďarština •  Němčina •  Polština •  Ruština •  Slovenština •  Španělština •  Ukrajinština

dalších 19 jazyků Korejština •  Latina •  Litevština •  Lotyšština •  Malajština •  Mongolština •  Nizozemština •  Norština •  Perština •  Portugalština •  Romština •  Rumunština •  Slovinština •  Srbština •  Švédština •  Thajština •  Turečtina •  Urdština •  Vietnamština

Nejčastěji tlumočené situace

Jednání na úřadech • Konference • Obchodní jednání • Obchodní prezentace • Porady • Prezentace firem • Školení, semináře, přednášky • Soudní řízení

 • Jednání na úřadech •  Konference •  Obchodní jednání •  Obchodní prezentace •  Porady •  Prezentace firem •  Školení, semináře, přednášky •  Soudní řízení •  Tiskové konference •  Výstavy a veletrhy •  Zahraniční návštěvy

Obory a odbornosti, které tlumočíme

Energetika • Doprava, logistika • Medicínská technika • Pedagogika a vzdělávání • Informační systémy • Lidské zdroje a personalistika • Ekologie a životní prostředí • Problematika EU

 • Průmyslová odvětví Automobilový průmysl •  Chemický průmysl •  Elektrotechnický průmysl •  Energetika •  Farmaceutický průmysl •  Hutní průmysl •  Letecký průmysl •  Potravinářský průmysl •  Sklářský průmysl •  Stavebnictví •  Strojírenství •  Telekomunikace
 • Služby Doprava, logistika •  Mediální služby •  Medicína a zdravotnictví •  Veterinární medicína
 • Technické obory Kancelářská technika •  Klimatizační technika •  Laboratorní technika •  Mechanické inženýrství •  Medicínská technika •  Měřící a regulační technika •  Obráběcí stroje a robotika •  Papírenská technika •  Zdravotnický materiál
 • Humanitní vědy a obory Jazykověda •  Pedagogika a vzdělávání •  Politologie •  Psychologie •  Sociologie
 • Informační technologie Hardware a počítače •  Informační systémy •  Internet •  Kybernetika •  Software
 • Ekonomika, řízení, právo Lidské zdroje a personalistika •  Management a řízení •  Obchod
 • Přírodní vědy a obory Ekologie a životní prostředí •  Geologie a hydrogeologie •  Zeměpis a geografie
 • Stát a administrativa Politika •  Problematika EU •  Státní správa a samospráva
 • Umění a kultura Film •  Literatura
 • Zemědělství a hospodářství Lihovarnictví •  Pivovarnictví •  Vinařství •  Vodohospodářství
 • Specifická témata Kosmetika •  Zdravá výživa

Tlumočnické služby

V oblasti tlumočnických služeb nabízíme:

 • konsekutivní tlumočení
 • simultánní tlumočení
 • soudní tlumočení
 • tlumočení s výjezdem

Vždy připravujeme speciální nabídku dle rozsahu a povahy akce.

Konsekutivní (následné) tlumočení

Konsekutivní tlumočení představuje nejběžnější typ tlumočení, kdy tlumočník překládá projev řečníka konsekutivně, neboli následně po krátkých částech. Jeho výhodou je, že je organizačně a technicky nejjednodušší variantou, která zároveň nevyžaduje dodatečný náklad na tlumočnickou techniku. Nevýhodou je, že tlumočená akce zpravidla trvá nejméně dvojnásobek času, neboť je potřeba poskytnout dostatek času na promluvu tlumočníka. Není vhodné tam, kde se setkává větší počet účastníků nebo je zapotřebí tlumočit do několika jazyků

Typicky se používá u následujících typů akcí:

 • Tlumočení v terénu
 • Tlumočení na pracovištích, ve výrobních provozech apod.
 • Menší společenské akce
 • Průvodcovství
 • Běžná obchodní jednání nekonferenčního charakteru

Simultánní (současné, konferenční, kabinové) tlumočení

U tohoto typu tlumočení hovoří tlumočník simultánně, neboli souběžně s projevem řečníka. Simultánní tlumočení se používá zejména na akcích pro větších počet účastníků a nejrůznější reprezentativní a oficiální akce. Jeho dalším specifikem je mimo značných nároků na kvalitu tlumočníka také potřeba použití speciální tlumočnické techniky, jako jsou tlumočnické kabiny, sady sluchátek, přijímače a další vybavení pro zprostředkování tlumočení jednotlivým účastníkům.

Simultánní tlumočení se obvykle používá u následujících typů akcí:

 • Konference a kongresy
 • Oficiální společenské akce
 • Setkání na státní úrovni
 • Mediální akce
 • Závažná obchodní jednání a prezentace

Hlavní výhody našich tlumočnických služeb:

 • Využíváme výhradně prověřené dodavatele, u konferenčních tlumočení preferenčně členy Asociace konferenčních tlumočníků
 • Zrealizujeme Váš projekt na klíč, dle potřeby včetně tlumočnické techniky

Soudní tlumočení

Podobně jako u soudních překladů musí soudní tlumočení provádět soudní tlumočník, jenž je v ČR registrován u příslušného krajského soudu. Tento typ tlumočení se používá při úředních jednáních a jeho provedení soudní tlumočník dokládá písemným protokolem s otiskem kulatého razítka.

Soudní tlumočení se obvykle používá u následujících typů akcí:

 • Ve firemní sféře typicky u valných hromad, notářských zápisů, změnách stanov společnosti apod.
 • Soudní jednání
 • Policejní úkony a vyšetřování
 • Svatby
 • Oficiální zkoušky, např. v rámci získání řidičského příkazu

Doprovodné (informativní) tlumočení

Doprovodné tlumočení je službou, kdy tlumočník buď doprovází klienta již z výchozí destinace, nebo je zajištěn tlumočník z cílového místa tlumočení. Tuto službu poskytujeme jak v rámci ČR, tak v zahraničí a tlumočník může v určitém rozsahu zároveň působit jako průvodce.

V oblasti tlumočnických služeb s výjezdem jsou obvykle realizovány následující činnosti:

 • Doprovod zahraničních návštěv v ČR
 • Doprovod návštěv z ČR do zahraničí
 • Tlumočení obchodních i soukromých akcí, jednání na úřadech atp.

Dabing

A navíc…

Díky rozsáhlé databázi dodavatelů Vám budeme vždy snažit poskytnout tlumočníka z místa výkonu tlumočení. Ušetříte tak na nákladech za dopravu a čas tlumočníka strávený na cestě

Související služby

 • Tlumočení s výjezdem  –

  V zájmu minimalizace nákladů na čas tlumočníků na cestě a cestovné, zajišťujeme vždy tlumočníky v nejbližší možné vzdálenosti od místa konání akce.

  Běžně zajišťujeme tlumočení s výjezdem v rámci celé EU i dalších zemích

 • Konferenční servis a služby  –

  Zajistíme pro Vás také kompletní techniku potřebnou pro konferenční tlumočení (tlumočnické kabiny, sady sluchátek pro účastníky apod.)

 • Expresní zajištění tlumočníka  –

  Příplatky za expresní zajištění tlumočníka standardně neúčtujeme

Ceník tlumočení
položka komentář             cena
Konsekutivní tlumočení cena od  4499,-Kč /den
Simultánní tlumočení cena od  8999,-Kč /den
Soudní tlumočení cena od  4999,-Kč /den

Poznámka

Cenovou nabídku Vám sdělíme v rámci konkrétní poptávky, případně na základě osobní schůzky

Czech Express, s.r.o., Teplice - Czech Express, s.r.o. Důvěryhodná a garantovaná překladatelská firma

Pobočka Czech Express, s.r.o.

28. října 780/10, Teplice

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady Chicory I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: