Chicory s.r.o.

Chicory s.r.o. Překladatelská agentura

Zkalkulovat cenu služeb

Jazykové korektury

Jazykové korektury

Angličtina •  Bulharština •  Čeština •  Čínština •  Dánština •  Finština •  Francouzština •  Chorvatština •  Italština •  Japonština •  Maďarština •  Němčina •  Nizozemština •  Norština •  Polština •  Portugalština •  Rumunština •  Ruština •  Slovenština •  Slovinština •  Španělština •  Švédština •  Ukrajinština •  Vietnamština

Korektorské služby

Pro všechny jazykové mutace nabízíme jazykové a odborné korektury prostřednictvím rodilých mluvčích a odborníků na danou oblast.
Jazyková korektura rodilým mluvčím
Slohová korektura jazykovým korektorem
Odborná korektura specialistou v oboru
Předtiskové korektury
Základní korektura prováděné odpovědným pracovníkem je součástí každé překladatelské práce.
Pokud je text určen k publikaci, prezentaci na internetu apod., doporučujeme ještě další revizi překladu nezávislým překladatelem-korektorem, který je znalý zdrojového i cílového jazyka.
Doporučujeme na závěr text zkontrolovat rodilým mluvčím.

 • Jazyková korektura rodilým mluvčím  –

  Korektura textu rodilým mluvčím se používá v případech, kdy záleží nejen na gramatické, ale i stylistické správnosti překladu (fráze, lokální zvyklosti). Výsledný text bude perfektně srozumitelný i pro rodilé mluvčí dané země. Nezbytné při lokalizaci.

 • Slohová korektura jazykovým korektorem  –

  Pokud klient chce, aby slohová, seminární, bakalářská či diplomová práce, výroční nebo tisková zpráva či firemní dopis či časopis reprezentovaly nejen odbornou, ale i jazykovou úroveň, aby reklamní materiály, webové stránky, publikace a prezentace upoutaly pozornost vybraným jazykem, provádí se slohová korektura.

 • Odborná korektura specialistou v oboru  –

  Máte odevzdat odbornou práci, recenzi, PR článek, referát a nejste si jisti správností Vámi zpracovaného textu? Poskytneme odbornou pomoc prostřednictvím našich překladatelů – specialistů na jednotlivé vědní obory.

 • Předtiskové korektury  –

  Korektura textu před vydáním v jeho předtiskové verzi z hlediska typografické úpravy a typografických chyb. Používá se u textů určených k publikaci.

Ceník korektur
položka komentář             cena
korektury různé duhy korektur u různých jazyků  provedeme kalkulaci

Poznámka

Cena závisí od typu korektury a jazyka. Předem zašleme cenovou kalkulaci.

Chicory s.r.o., Brno - Chicory s.r.o. Důvěryhodná a garantovaná překladatelská firma

Chicory s.r.o.

Skřivanova 9, Brno-střed

Důležité oznámení

Pro nové zákazníky zdarma vyhotovíme zkušební překlad v celkové délce 1 normostrany.


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: