A-tradi Mgr. Martina Vašková

A-tradi Mgr. Martina Vašková Překladatelská agentura

Zkalkulovat cenu služeb

Jazykové korektury

Jazykové korektury

Angličtina •  Bosenština •  Bulharština •  Čeština •  Estonština •  Francouzština •  Chorvatština •  Italština •  Litevština •  Lotyšština •  Maďarština •  Němčina •  Nizozemština •  Polština •  Rumunština •  Ruština •  Slovenština •  Slovinština •  Španělština •  Ukrajinština

dalších 9 jazyků Běloruština •  Černohorština •  Dánština •  Makedonština •  Moldavština •  Novořečtina •  Portugalština •  Srbština •  Turečtina • 

Korektorské služby

Provádíme korektury textů jakýchkoli typů dokumentů psaných v češtině nebo v cizím jazyce. Tyto služby výrazným způsobem zvyšují kvalitu přeloženého textu a jsou zpracovávány rodilými mluvčími a odborníky na danou problematiku.

Kompletní jazyková korektura zahrnuje opravu lexikálních, morfologických a syntaktických chyb.

Samotná korektura textu vyžaduje především výbornou znalost jazyka, v jakém je text napsaný. Stylistická úprava textu obnáší standardizaci neobvyklých větných vazeb, sjednocení nejednotně použitých jazykových prostředků v celém textu, úpravu slovosledu, předložkových vazeb, eliminace významově nadbytečných slov a tvarů apod.

Při korektuře se dříve hodně využívalo porovnávání daného textu a rukopisu, ale osvědčila se také forma náslechová, kdy jeden korektor text četl a druhý prováděl korekturu. Tento postup se dal samozřejmě praktikovat pomocí diktafonu. V dnešní době ale málokterý autor dodává texty psané rukou, vše je již převedeno do tiskové podoby na počítači, a tak se náslechová korektura či korektura porovnávání textu a rukopisu v podstatě neprovádí.

 • Jazyková korektura rodilým mluvčím  –

  v kombinaci všech světových jazyků

 • Slohová korektura jazykovým korektorem  –

  kontrola použité terminologie, pravopisu, použití interpunkčních znamének v souladu s pravidly českého pravopisu, stylu a překlepů

 • Odborná korektura specialistou v oboru  –

  kontrola správnosti odborných výrazů použitých v překladu

 • Předtiskové korektury  –

  kontrola překlepů a pravopisu včetně formátování textu a grafické úpravy

Ceník korektur
položka komentář             cena
Korektura hodinová sazba/sazba za slovo  dle dohody
Korektura rodilým mluvčím hodinová sazba/sazba za slovo  dle dohody

Poznámka

Korektury většinou účtujeme za slovo, ale lze se dohodnout i na hodinové sazbě.

A-tradi Mgr. Martina Vašková, Dačice - A-tradi

Sídlo A-tradi

Havlíčkovo nám. 99, Dačice

Využijte slevy!

Nabízíme 10% slevu na první zakázku, CAT slevy a množstevní slevy!


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: