Mgr. Iveta Huvarova Objednat služby

Mgr. Iveta Huvarova Překladatelka a tlumočnice

Mgr. Iveta Huvarova, Titulek

Příjem a průběh překladatelských zakázek

1) Kontaktujte mě a zašlete dokument, u kterého máte zájem o překlad či korekturu.
2) Poté Vám zašlu návrh ceny a termín dodání.
3) Jakmile Vám bude cena a termín vyhovovat, začnu na zakázce co nejdříve pracovat.
5) Zakázku obdržíte v termínu spolu s fakturou.

Přijímání zakázek a obchodní podmínky

Čl. Překlady
1.1 Zasláním objednávky zhotoviteli se objednavatel zavazuje převzít vyhotovenou zakázku a zaplatit zhotoviteli výslednou cenu zakázky
1.2 Objednavatel je povinen uvést v objednávce telefonický kontakt a elektronickou adresu.
1.3 Objednavatel je povinen převzít vyhotovenou zakázku v termínu a způsobem uvedeným v objednávce.
1.4. Při osobním převzetí je objednavatel nebo pověřený pracovník objednavatele povinen zhotoviteli bezprostředně písemně potvrdit obdržení zhotovené zakázky s tím, že zakázku obdržel řádně a včas.
1.5 Pokud objednavatel nesplní svoji povinnost (tzn. nepřevezme zakázku v termínu a způsobem uvedeným v objednávce) do 24 hodin po uplynutí termínu předání zakázky, má se za to, že objednavatel zakázku řádně a včas obdržel.
1.6 Zakázka nebude považována za opožděně dodanou, jestliže ji zhotovitel na základě žádosti objednavatele objednavateli dodá opakovaně a zároveň prokáže, že ji objednavateli již dříve předal či odeslal.
1.7 Odmítne-li objednavatel bez závažného oboustranně uznaného důvodu řádně sjednanou a vyhotovenou zakázku převzít, považuje se tato zakázka za splněnou a zhotoviteli vzniká právo vystavit fakturu a objednavateli vzniká povinnost tuto fakturu uhradit.
Č2. Tlumočení
2.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit sjednanou zakázku (tlumočení) dle ujednání, a to v určeném jazyce, ve sjednané době a na sjednaném místě. Objednavatel je povinen v objednávce uvést předpokládanou délku tlumočení.
2.2 Předložením objednávky se objednavatel zavazuje zaplatit zhotoviteli výslednou cenu tlumočení
2.3 Odmítne-li objednavatel bez závažného a oboustranně uznaného důvodu řádně sjednané tlumočení přijmout, tlumočení se považuje za splněné, a zhotoviteli tak vzniká právo vystavit fakturu a objednavateli vzniká povinnost tuto fakturu uhradit.

Co si rozmyslet před objednáním služeb

Prosím o uvedení nejkonkrétnějších informací k překladu či tlumočení.

Mgr. Iveta Huvarova, Praha - Iveta Huvarova

Iveta Huvarova

Pod Akáty 20, Praha 5
Garantovaný překladatel Hodnocení překladatelů a firem

Doporučte naši firmu Mgr. Iveta Huvarova

Sdílejte a napište nám na náš Facebook


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady Chicory I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz doporučená firma na překlady doporučená firma na překlady
Reklama:
  1. sponzorovaný odkaz
  2. sponzorovaný odkaz
  3. sponzorovaný odkaz
  4. sponzorovaný odkaz
  5. sponzorovaný odkaz
  6. sponzorovaný odkaz
  7. sponzorovaný odkaz

Specialisté na odborné překlady

boční logoboční logo