Bc. Martina Eisner Objednat služby

Bc. Martina Eisner Překladatelka a tlumočnice

Bc. Martina Eisner, Titulek

Příjem a průběh překladatelských zakázek

Pro zadání překladu mne zákazníci mohou zastihnout osobně, telefonicky nebo e-mailem. Je stanovena cena za zakázku a termín vyhotovení.

Přijímání zakázek a obchodní podmínky

Zakázky přijímám různými moderními dostupnými způsoby, dle přání zákazníka. Např.:

- telefonicky

- e-mailem

- osobně

- přes aplikaci WhatsApp

Výchozí text, který objednavatel dodá překladateli, musí být věcně, terminologicky a jazykově srozumitelný a musí mít čitelnou a přehlednou podobu. Nebude-li zadání výchozího textu splňovat tyto náležitosti, neručí překladatel za správnost překladu a nenese odpovědnost za případné přímé a/nebo nepřímé škody, které objednavateli vzniknou v důsledku nesprávného překladu

Předem s klientem dohodnu rozsah překladu, cenu a
termín dodání překladu.

Je pro mne samozřejmostí dodržovat pravidla o ochraně osobních dat a řídit se platnými předpisy (GDPR).
Je na zákazníkovi, jaký způsob předání jednotlivých textů k překladu zvolí (zvážení rizika). Po předání jsou nezbytně nutné informace (např. údaje pro finanční správu na fakturách apod.)uchovávány pouze za účelem oprávněné potřeby. Texty v listinné podobě, které již nejsou potřeba, bez výjimky skartovávám. V počítači, ke kterému mám přístup jen já, je proti zneužití údajů chráněn vstupním heslem.

Co si rozmyslet před objednáním služeb

Při přijetí poptávky – ať už telefonické anebo písemné – se zákazníkovi co nejdříve ozvu, abychom domluvili další podrobnosti. Písemné podklady zkontroluji, vysvětlím o jaký text se jedná, jaká je jeho náročnost, v případě pdf odhadnu počet znaků a navrhnu termín dodání.

Pokud je potřeba, vysvětlím a objasním vše, co se týká počtu stran a nacenění konečné práce.

Vše zašlu zákazníkovi ke zvážení a k rozmyšlení, a je pouze na něm, zda se rozhodne zakázku zadat. Až teprve ve chvíli, kdy mi potvrdí všechny naše smluvené podmínky, považuji zakázku za objednanou a začínám pracovat.

Pokud zákazníkovi navrhnu termín dodání do jednoho týdne, počítá se první den od chvíle, kdy závazně potvrdí objednávku.

Po vyhotovení všech podkladů se domluvíme na způsobu předání, kdy si objednavatel opět může rozmyslet, jak by si přál zakázku obdržet. Nejběžnější způsoby předání jsou:

  • osobní předání na Kamenném Vrchu (po dohodě dne a času)
  • pohodlné zaslání doporučenou poštou – zasílám ve tvrzených obálkách, aby nedocházelo k poškození dokumentů.
  • pro znevýhodněné osoby mohu přivézt osobně, pokud bydlí v blízkosti Ústí nad Labem
Bc. Martina Eisner, Ústí nad Labem - Martina Eisner

Martina Eisner

Truhlářova 28/1422, Ústí nad Labem-Střekov
Garantovaný překladatel

Důležité oznámení

Pomohu Vám při nemoci s poj.(Kranken­kasse),přeložím potvrzení od lékaře,na přání zařídím obálky,lístky, dodejky a pošlu za Vás.Sestavíme žádosti,odovědi, odvolání,vyplníme formuláře(Fami­lienkasse, Kindergeld)Vše společně domluvíme. Těším se na Vás :)

Hodnocení překladatelů a firem

Doporučte naši firmu Bc. Martina Eisner

Sdílejte a napište nám na náš Facebook


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady Chicory I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz doporučená firma na překlady doporučená firma na překlady
Reklama:
  1. sponzorovaný odkaz
  2. sponzorovaný odkaz
  3. sponzorovaný odkaz
  4. sponzorovaný odkaz
  5. sponzorovaný odkaz
  6. sponzorovaný odkaz
  7. sponzorovaný odkaz

Specialisté na odborné překlady

boční logoboční logo