Bc. Martina Eisner Překladatelka a tlumočnice

Zkalkulovat cenu služeb

Bc. Martina Eisner Ústí nad Labem, Překlady a tlumočení pro NĚMECKÝ JAZYK Bc. Martina Eisner Ústí nad Labem, překlady

Můj hlavní přínos pro vás

Garantuji kvalitu, pečlivost a spolehlivost. Německým jazykem se zabývám již několik let a mám k němu velice blízko. Kladu důraz na…  více >

Co umím opravdu nejlépe

Bezpečnostní listy, manuály, letáky, pozvánky výňatky ze spisů osobní dokumenty, výslechy rozsudky, usnesení a jiné právní…  více >

Moje tradice, historie, zkušenosti

S překlady a firemním jednáním jsem začala v roce 2006 při spolupráci s rakouskou firmou IFT (International future technologies) v oblasti…  více >

Profesionální překladatelské služby

Provádím překlady všeho druhu, nejčastěji úřední spisy, smlouvy, letáky, bezpečnostní listy a propagační materiály, novinové články…  více >

Proč překládám a tlumočím

Cizí jazyky mne vždy fascinovaly. Velmi lákavá pro mne byla představa a vyzkoušení možnosti, dostat se co nejvíce na úroveň rodilého mluvčího…  více >

Proč právě tyto jazyky

Německý jazyk pro mne byl od samého začátku jasnou volbou. naše rodina pochází z pohraničí a jak již mé příjmení napovídá a naši předkové…  více >

Co nejvíce překládám

Obchodní korespondence •  Propagační materiály, letáky •  Oddací listy •  Rodné listy •  Výpisy z rejstříku trestů •  Rozhodnutí soudu •  Korespondence •  Lékařské zprávy a dokumentace •  Pasy a průkazy •  Úmrtní listy •  Dokumentace

více >

Mé záliby a koníčky

Má záliba je samotný život. Začíná u mé rodiny, rozvíjí se přes mé svobodné povolání, roste když se proběhnu lesem a když vidím štěstí…

více >

Moje vzdělání

Vystudovala jsem filologii na filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – katedra Germanistiky. součátí…

více >
Bc. Martina Eisner, Ústí nad Labem - Martina Eisner Důvěryhodná a garantovaná překladatelská firma

Martina Eisner

Truhlářova 28/1422, Ústí nad Labem-Střekov

Důležité oznámení

Pomohu Vám při nemoci s poj.(Kranken­kasse),přeložím potvrzení od lékaře,na přání zařídím obálky,lístky, dodejky a pošlu za Vás.Sestavíme žádosti,odovědi, odvolání,vyplníme formuláře(Fami­lienkasse, Kindergeld)Vše společně domluvíme. Těším se na Vás :)


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: