Markéta Šmolcnopová, DiS. Překladatelka

Zkalkulovat cenu služeb

Záruky kvality mé práce

Jak zajišťujeme kvalitu

Snažím se vždy podat profesionální výkon, proto při práci vyhledávám odborné texty na internetu, abych se ujistila o správnosti překladu. Současně si tím i rozšiřuji vzdělání, abych lépe porozuměla dané problematice. Překlady konzultuji i s odborníky v daném oboru.
Překládám ručně a nepoužívám strojové překladače, jelikož jsou nepřesné, nekvalitní a produkují mnoho chyb.
• používám terminologii odpovídající danému kontextu; •
dodržuji jednotnost terminologie; • zajistím věcnou a faktickou správnost; • garantuji úplnost překladu, tj. žádné části nebudou vynechané, není-li v objednávce uvedeno jinak, včetně popisků obrázků a grafů; • dodržuji pokyny objednatele • dodržuji funkční styl zdrojového textu; • zajistím správnost a jednotnost číslování, větné stavby, psaní velkých písmen, interpunkce, diakritiky, respektování reálií a dodržení pravidel cílového jazyka; • zajistím, že formátování překladu bude stejné jako formátování zdrojového textu
Moje praxe v ocelárnách, energetickém podniku i skladu hutního materiálu mi umožnila mnohé vidět na vlastní oči. Texty pro mě tak nejsou jen slova, ale vím, o čem překládám.

Markéta Šmolcnopová, DiS., Kladno - Markéta Šmolcnopová, DiS.

Markéta Šmolcnopová, DiS.

Na Vyhaslém 3161, Kladno

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady Chicory I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: