Zuzana Mikesková Překladatel a tlumočník

Zkalkulovat cenu služeb

Přehledný ceník služeb

Ceník překladatelských služeb
položka komentář             cena
překlad z/do němčiny standardní texty*, editovatelný formát  250,- / NS**
překlad z/do němčiny expresní překlad***  375,- / NS**

Poznámka

* Ke standardním textům NEPATŘÍ terminologicky náročné překlady (např. pojišťovnictví, ekonomie, právo). Zde může být účtována sazba 300-350 Kč/NS. V případě použití této vyšší sazby na to bude zákazník upozorněn předem. Po posouzení zaslaného textu bude tato sazba event. zohledněna v cenové nabídce a zákazník ji potvrzením cenové nabídky akceptuje. Teprve tento okamžik je považován za udělení zakázky.
** 1 NS textu je 1800 znaků včetně mezer. Cena se vypočítává podle cílového textu, pokud se strany nedomluví jinak, např. na pevné smluvní ceně za dílo.
*** Expresní překlad je např. překlad z/do němčiny do 5 NS do 24 hodin, příp. druhého pracovního dne. V případě dotazů mne kontaktujte.

Ceník tlumočnických služeb
položka komentář             cena
tlumočení konsekutivní obchodní jednání, zaškolování, prezentace apod.  500,- / hodina
tlumočení simultánní (střídání s druhým tlumočníkem)  1000,- / hod. / os.

Poznámka

Minimální účtovaná doba tlumočení jsou 3 hodiny. Předem je potřeba stanovit časový rozsah tlumočení, tzn. dobu, po kterou má být tlumočník k dispozici. Tato doba bude účtována i v případě, že skutečné tlumočení bude z nějakého důvodu kratší. Doprava do 35 km je v ceně tlumočení. Při delší vzdálenosti je nutné uhradit i dopravu. Domluva vždy podle konkrétní zakázky a místa.

Zuzana Mikesková, Bělkovice-Lašťany - Zuzana Mikesková Důvěryhodná a garantovaná překladatelská firma

Zuzana Mikesková

Bělkovice-Lašťany 51E, Bělkovice-Lašťany

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady Chicory I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: