Objednat služby

Mgr.et Mgr. Denisa Kasíková Překladatel a tlumočník

Mgr.et Mgr. Denisa Kasíková, Titulek

Příjem a průběh překladatelských zakázek

Předtím, než mi zašlete překlad mi prosím zavolejte, pak prosím zašlete překlad mailem nebo poštou.
Jakmile překlad dostanu, oznámím zákazníkovi navrhovanou cenu za překlad a termín dodání. Cena za jednotku, tj. za 1 normostranu = součet slov a znaků, výsledného textu, bez mezer děleno číslem 1800 se nemůže během provedení překladu měnit. Nejmenší účtovaná jednotka textu činí 0,5 NS. V případě, že zákazník akceptuje nabídnutou cenu, termín dodání požadovaných služeb a ostatní podmínky, musí zaslat závaznou objednávku.

Objednání a realizace tlumočení

Telefonicky nebo mailem mě zákazník informuje čeho se tlumočení bude týkat, popř. zašle potřebný materiál nebo terminologii. Pak se domluvíme na datumu a počtu hodin a ceně.

Jak objednávat jazykové korektury

Objednávejte mailem

Přijímání zakázek a obchodní podmínky

Překlad přijímám mailem nebo poštou. Cena za jednotku, tj. za 1 normostranu = součet slov a znaků, výsledného textu, bez mezer děleno číslem 1800 se nemůže během provedení překladu měnit. Nejmenší účtovaná jednotka textu činí 0,5 NS. V případě, že zákazník akceptuje nabídnutou cenu, termín dodání požadovaných služeb a ostatní podmínky, musí zaslat závaznou objednávku.
Výchozí text, dodaný k překladu, musí být věcně, terminologicky a jazykově srozumitelný a musí mít čitelnou a přehlednou podobu. Nebude-li zadání výchozího textu splňovat tyto náležitosti, neručí překladatel za správnost překladu a nenese odpovědnost za případné škody, které objednavateli vzniknou v důsledku nesprávného překladu
Překladatel se zavazuje, že bude zachovávat mlčenlivost.
Zákazník se zavazuje, že za řádně provedené překladatelské služby dle objednávky uhradí dodavateli dohodnutou cenu, a to na základě řádně vystavené faktury dodavatelem. Vystavené faktury budou mít splatnost 14 dnů od data vystavení, nedomluví-li se objednatel a dodavatel jinak

Co si rozmyslet před objednáním služeb

Před objednáním překladu si rozmyslete rozsah dokumentu, téma, požadovaný termín vyhotovení. Pokud dokument obsahuje nějaké needitovatelné položky (např., obrázky), zvažte si, zda-li také mají být přeloženy a, pokud ano, v jaké podobě.

Mgr.et Mgr. Denisa Kasíková, Frýdek-Místek - Denisa Kasíková

Denisa Kasíková

Dr. M. Tyrše 3105, Frýdek-Místek
Hodnocení překladatelů a firem

Doporučte naši firmu Mgr.et Mgr. Denisa Kasíková

Sdílejte a napište nám na náš Facebook


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady Chicory I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz Textemo doporučená firma na překlady
Reklama:
  1. sponzorovaný odkaz
  2. sponzorovaný odkaz
  3. sponzorovaný odkaz
  4. sponzorovaný odkaz
  5. sponzorovaný odkaz
  6. sponzorovaný odkaz
  7. sponzorovaný odkaz

Specialisté na odborné překlady

boční logoboční logo