Mgr. Zuzana Krulíková, překlady angličtina-čeština Překladatel a tlumočník

Zkalkulovat cenu služeb

Přehledný ceník služeb

Ceník překladatelských služeb
položka komentář             cena
Z češtiny do angličtiny 1 normostrana  320 Kč
Ze slovenštiny do angličtiny 1 normostrana  320 Kč
Z angličtiny do češtiny 1 normostrana  300 kč

Poznámka

Cena za překlad 1 normostrany textu se vypočítává vždy z konečného textu (nikoli výchozího), a to následovně:

Počet znaků bez mezer/1 500 x cena/ normostrana, nebo

Počet znaků s mezerami/1 800 x cena/normostrana

Příplatek 30 % bude účtován v případě:

- expresního překladu (do 24 hodin);
- práce přes víkend, přes noc či o státem uznané svátky;
- výchozí text není v elektronické podobě, případně je ve formátu, který vyžaduje další úpravy – např. pomocí OCR v případě pdf textů, nebo překlad zvukového záznamu.

Ceník tlumočnických služeb
položka komentář             cena
Konsekutivní tlumočení  600 Kč/hod.
Simultánní tlumočení  800 Kč/hod.

Poznámka

Cena je účtována od hodiny (nikoli od ½ dne, jako je tomu v případě tlumočení zajišťovaného překladatelskou agenturou).

V případě konání akce mimo Prahu jsou k ceně připočítány další náklady (např. na dopravu).

Ceník konzultačních služeb
položka komentář             cena
Stálí klienti  ZDARMA
Noví klienti  dle dohody
Ceník korektur
položka komentář             cena
1 normostrana textu v češtině  50 Kč
1 normostrana textu v angličtině  80 kč

Poznámka

Pokud je text nutno zkorigovat z více jak 50%, bude účtován jako překlad.

Mgr. Zuzana Krulíková, překlady angličtina-čeština, Praha - Mgr. Zuzana Krulíková

Mgr. Zuzana Krulíková

Urbánkova 3370, Praha 12

Přijímám zakázky s delším termínem.

Z důvodu rodičovské dovolené přijímám pouze zakázky s delším termínem.


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady Chicory I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: